ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

“Eπιλύουμε οριστικά το μείζον πρόβλημα της απρόσκοπτης υδροδότησης της Αρχαγγέλου”

 Δρομολογήσαμε και υλοποιούμε μια σειρά από ενέργειες, που αποσκοπούν στην ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροδότησης της Αρχαγγέλου, που ταλανίζει τους κατοίκους της, εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο σχεδιασμός της ΔΕΥΑΡ όπως αναπτύχθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες:

• Άμεση σύνδεση στον αγωγό που τροφοδοτεί της δεξαμενή Αγ. Θεοδώρων, μιας εκ των νέων υπό αξιοποίηση γεωτρήσεων.
• Σύνδεση της παλιάς δεξαμενής «Στεγνά» με τον αγωγό του Φράγματος και σύνταξη μελέτης μεταφοράς του νερού από την δεξαμενή αυτή στις δεξαμενές Αναγρού.
• Σύνταξη μελέτης αγωγού εσωτερικού δικτύου για τροφοδότηση της υψηλής ζώνης της Κοινότητας, από την υψηλή δεξαμενή των Αγίων Θεοδώρων.
• Λήψη υλικών (σωλήνες, ειδικά τεμάχια, υδροληψίες, κλπ) από το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο της Κοινότητας και αποστολή τους σε πιστοποιημένο εργαστήριο (κρατικό ή ιδιωτικό) για έλεγχο.
• Εργασίες αναζήτησης αφανών διαρροών με ειδικό εξοπλισμό, στο εσωτερικό δίκτυο της Κοινότητας.
• Διακοπή όλων των παροχών σε καταναλωτές της Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων Στεγνών και Τσαμπίκας) που παίρνουν νερό χωρίς υδρόμετρα.

Η ΔΕΥΑΡ με την καθοδήγηση του προέδρου της Βασίλη Μανέττα, καθημερινά επιλύει χρονίζοντα προβλήματα περιοχών, που οι κάτοικοι της τα προηγούμενα χρόνια αναγκαζόταν να πουν το νερό- νεράκι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ