ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ρόδος: Επιστολή υπαλλήλων του Κτηματολογίου προς τον τον υπουργό Δικαιοσύνης

Προς τον υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα

Κοινοποίηση προς τον προϊστάμενο  του Κτηματολογίου Ρόδου

Ρόδος 12.7.2021

Κύριε Υπουργέ,

Στις 9.7.202,1 εκδώσατε την με αριθμό πρωτοκόλλου 33388/9.7.2021 απόφασή σας, σε σχέση με την επαναλειτουργία ή όχι του Κτηματολογίου Ρόδου. Στην εν λόγω απόφαση επικαλείστε έγγραφα της πολεοδομίας Ρόδου, με το περιεχόμενο τους που αναφέρεστε ενδεικτικά σε αυτά και κυρίως με τον χαρακτηρισμό του κτηρίου ως ακατάλληλου και επικίνδυνου.

Πουθενά δεν αναφέρετε κάποιο έγγραφο, που να πιστοποιεί την άρση τη επικινδυνότητας αλλά και κυρίως την ολοκλήρωση της διενέργειας των απαιτουμένων εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας του κτιρίου. Στην παράγραφο 2 της αποφάσεως σας δε,  είστε ξεκάθαρος, ότι εμείς οι υπάλληλοι, μπορούμε να εισερχόμαστε στους χώρους για την ολοκλήρωση της εργασίας καταγραφής και συσκευασίας του αρχειακού υλικού με κανόνες μεν αλλά «κατόπιν της διενέργειας των απαιτουμένων εργασιών» και μόνον.

Είναι προφανές, ότι έχετε θέσει ως προϋπόθεση της ασφαλούς  εισόδου μας,  την διενέργεια των απαιτουμένων εργασιών, κάτι  που με κανένα επικαλούμενο από Εσάς έγγραφο,  δεν αναφέρετε –ευλόγως-, ότι πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε.

Με το ίδιο ακριβώς έγγραφο, που θέτετε ως προϋπόθεση την ¨διενέργεια των απαιτουμένων εργασιών» ο προϊστάμενος του κτηματολογίου, θεωρεί αυτή την προϋπόθεση απούσα, αναφέρεται στα ίδια με εσάς έγγραφα και αποφάσισε να εισέλθουμε στο χώρο, παρακάμπτοντας παράνομα  κατά την άποψή μας την απόφαση σας και αλλοιώνοντας το αληθές και πλήρες νόημα αυτής.

Επειδή γνωρίζουμε αρκετά καλά την Ελληνική γλώσσα, ώστε να κατανοήσουμε τι έχετε πραγματικά διατάξει και πως η απόφαση σας ουδόλως οδηγεί σε είσοδο μας στο χώρο εφόσον ΔΕΝ έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενες εργασίες, παρακαλούμε για διευκρίνιση σας

Με εκτίμηση

Ακολουθούν υπογραφές 10 υπαλλήλων του Κτηματολογίου ΡόδουΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ