ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΡΟΔΟΣ : Κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας με απόφαση του Δημάρχου

Απόφαση για κλείσιμο των σχολείων λόγω της κακοκαιρίας τη Δευτέρα και την Τρίτη εξέδωσε ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Η απόφαση ελήφθη μετά τις  προβλέψεις των μετεωρολόγων για το κύμα της κακοκαιρίας και πώς αυτό θα εξελιχθεί τα επόμενα 24ωρα.

Στην απόφαση του Δημάρχου Ρόδου αναφέρονται τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡ.302

Θ Ε Μ Α: Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων λόγω καιρικών συνθηκών.

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:

01. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

02. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.7.2010 τ. Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»

03. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της επικράτειας του Δήμου Ρόδου κατά τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και κατά την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022.

Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία.

Η παρούσα κοινοποιείται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης της Ρόδου, αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην Ιστοσελίδα του Δήμου και αποστέλλεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ευρεία δημοσιότητα.

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου,

Αντώνης Β. Καμπουράκης


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ