ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ρόδος: Oι ελαιοπαραγωγοί ζητούν την άμεση λειτουργία Πυρηνελαιουργείου

 

Επιστολή στους βουλευτές, τον περιφερειάρχη και τον πρόεδρο της κοινότητας Αρχαγγέλου απέστειλαν πριν από μερικές ημέρες, ελαιοπαραγωγοί από τον Αρχάγγελο, καλώντας τους να μεριμνήσουν έτσι ώστε να δοθεί άμεση λύση στο γνωστό πρόβλημα που υπάρχει με τη λειτουργία Πυρηνελαιουργείο στο νησί μας.

Στην επιστολή αναφέρεται συγκερκιμένα:

«Αξιότιμοι Κύριοι,
Προκειμένου να γίνει όσο γίνεται καλύτερα αντιληπτή η επιτακτική ανάγκη επίλυσης του προβλήματος του Πυρηνελαιουργείου της Ρόδου, παραθέτουμε   σύντομο ιστορικό του κλάδου των ελαιοτριβείων  των οποίων η λειτουργία  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την  ύπαρξη   Πυρηνελαιουργείου.

Όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε, αμέσως μετά την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και πριν ακόμα ενσωματωθούν στην πατρίδα μας, συστάθηκαν το 1947 οι πρώτοι Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί σχεδόν σε όλα τα χωριά της Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των αγροτών και ειδικότερα της  ελαιοκαλλιέργειας  μέσα στις δύσκολες μεταπολεμικές  κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Για πολλές δεκαετίες κάθε χωριό είχε το δικό του ελαιοτριβείο και σε μερικά μάλιστα χωριά, όπως ο Αρχάγγελος υπήρχαν  5 ελαιοτριβεία. Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας ο αριθμός των ελαιοτριβείων μειώθηκε σημαντικά και σήμερα στη Ρόδο είναι σε θέση να λειτουργήσουν 12 ελαιοτριβεία, 6 διφασικής και 6 τριφασικής τεχνολογίας. Τα τρία από αυτά, διφασικής λειτουργίας, βρίσκονται στην Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγική περιοχή της Ρόδου.

Τα υγρά απόβλητα  όλων  των ελαιοτριβείων  για πολλές δεκαετίες διοχετεύονταν στα παρακείμενα ρέματα ή χειμάρρους. Σήμερα τα υγρά απόβλητα των διφασικών ελαιοτριβείων, ύστερα από σχετική επεξεργασία, γίνονται αποδεκτά από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου, ενώ αυτά των τριφασικών μη δυνάμενα να γίνουν αποδεκτά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού οδηγούνται σε  εξατμισιοδεξαμενές  σε περιοχές όπου βρίσκονται  εγκατεστημένα  τα τριφασικά ελαιοτριβεία.

Σε ό,τι αφορά τα στερεά απόβλητα των ελαιοτριβείων, δηλαδή ο ελαιοπυρήνας  για πολλές δεκαετίες μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις της ΡΟΔΙΑ στην περιοχή Καναμάτ της Ρόδου, οι οποίες ανήκαν στην Ένωση  Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου και είχαν κατασκευαστεί το 1938 κατά την ιταλική κατοχή. Με την πάροδο των δεκαετιών και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, οι εγκαταστάσεις του Πυρηνελαιουργείου  μεταφέρθηκαν  τη δεκαετία του 1980 στην ευρύτερη περιοχή των Καλυθιών  με την κατασκευή νέων σημαντικών κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποδομής.

Το Πυρηνελαιουργείο λειτούργησε για αρκετά χρόνια υπό τη διοίκηση της ΕΑΣΔ, όμως για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η ΕΑΣΔ προέβη σε μίσθωση των εγκαταστάσεων το 2006 σε ιδιωτική επιχείρηση , η οποία και το λειτούργησε μέχρι και το Φεβρουάριο του 2019, οπότε και έληξε η μίσθωση.

Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας μίσθωσης αλλά ενδεχομένως και πριν από αυτή, δεν έγιναν οι αναγκαίες συντηρήσεις του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να προβεί τον Μάιο του 2016 στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και την σφράγιση των εγκαταστάσεων του Πυρηνελαιουργείου.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι το Πυρηνελαιουργείο, σε αντίθεση με τα ελαιοτριβεία, δεν εκσυγχρονίστηκε, απεναντίας  υπέστη  τη φθορά του χρόνου και επιχειρησιακή απαξίωση των ηλεκτρομηχανολογικών  και λοιπών  εγκαταστάσεών  του.

Η διαπιστωμένη λειτουργική αδυναμία του Πυρηνελαιουργείου αλλά και  το γεγονός της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας αποτέλεσαν  αποτρεπτικούς παράγοντες στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του Πυρηνελαιουργείου παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η ΕΑΣΔ  να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές  από τη λοιπή Ελλάδα. Όσοι δε ήλθαν, είδαν και απήλθαν.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο και δεδομένου ότι η λειτουργία των ελαιοτριβείων της Ρόδου είναι άρρηκτα δεμένη με την ύπαρξη νομίμως λειτουργούντος πυρηνελαιουργείου, ανέλαβαν ορισμένοι ελαιοτριβείς να άρουν το αδιέξοδο αποδεχόμενοι την πρόσκληση της ΕΑΣΔ,  και με την ενθάρρυνση των αρμοδίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να μισθώσουν το Πυρηνελαιουργείο το Σεπτέμβριο του 2019.

Όμως, παρά τις άμεσες και εντατικές προσπάθειες και τις σημαντικές δαπάνες που έγιναν για τον εκσυγχρονισμό του πυρηνελαιουργείου εκ μέρους των νέων μισθωτών δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν, ως άλλωστε ήταν γνωστό και αναμενόμενο,  όλες οι προβλεπόμενες  από το νόμο μελέτες και να ληφθούν  οι απαραίτητες άδειες, με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερείας  να μην επιδείξει την αναμενόμενη ανοχή στη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου, αν και είχαν πραγματοποιηθεί σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του.  Κατά συνέπεια το Πυρηνελαιουργείο και κατ’ επέκταση τα 6 διφασικά ελαιοτριβεία τα οποία παράγουν πιο υδαρή ελαιοπυρήνα απ’ ότι τα τριφασικά δεν λειτούργησαν.

Συνέπεια του παραπάνω γεγονότος ήταν να χαθεί σημαντικό μέρος της παραγωγής μας και εμείς οι ελαιοπαραγωγοί να  υποστούμε αφάνταστη ταλαιπωρία μέσα στο κρύο και τη βροχή αναζητώντας περιπλανώμενοι λύση στην έκθλιψη του ελαιοκάρπου μας σε ελαιοτριβεία τριφασικής τεχνολογίας, τα οποία λειτούργησαν υπό καθεστώς «αμφιλεγόμενης νομιμότητας». Αξίζει να επισημάνουμε  ότι η μεταφορά  του ελαιοπυρήνα των τριφασικών ελαιοτριβείων εκτός Ρόδου, πέραν του ότι είναι οικονομικά ασύμφορη είναι και περιβαλλοντικά επικίνδυνη τόσο κατά την εναπόθεση  όσο και κατά τη μεταφορά του με φορτηγό πλοίο.

Το δε κόστος  της μεταφοράς μετακυλιόμενο  στο τελικό προϊόν  το καθιστά  μη ανταγωνιστικό. Πέραν τούτων, απ’ ό,τι γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα ο ελαιοπυρήνας των τριφασικών ελαιοτριβείων  παραμένει διάσπαρτα αποθεμένος  σε περιοχές όπου είναι εγκατεστημένα τα τριφασικά ελαιοτριβεία και απ’ ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μεταφερθεί εκτός Ρόδου σε πυρενελαιουργείο άλλης περιοχής.
Επειδή, αξιότιμοι Κύριοι, δεν είμαστε διατεθειμένοι να βιώσουμε παρόμοιες καταστάσεις και στο άμεσο μέλλον, απευθυνόμαστε σε εσάς, όσο είναι νωρίς, προκειμένου να σας ζητήσουμε να κάνετε ό,τι πρέπει και αρμόζει στην περίπτωση προκειμένου η Ρόδος να αποκτήσει  Πυρηνελαιουργείο με νόμιμη λειτουργία.

Ειδικότερα,   ζητούμε:
Α) Οι βουλευτές του νομού μας να μεριμνήσουν  ώστε η Πολιτεία να δώσει λύση, ως έχει υποχρέωση, στο πρόβλημα της λειτουργίας του Πυρηνελαιουργείου της Ρόδου με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, αν και εφόσον παραστεί ανάγκη προς τούτο.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το πρόβλημα είναι συλλογικό και αφορά όλο το νησί  της Ρόδου,  δηλαδή δεν είναι πρόβλημα που αφορά τα διφασικά και μόνο ελαιοτριβεία  αλλά το σύνολο των ελαιοτριβείων και κατ’ επέκταση  το σύνολο των ελαιοπαραγωγών της Ρόδου.

Β) Η Περιφερειακή Αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να προσεγγίσουν το θέμα συνεργατικά και με διάθεση να επιλυθεί το πρόβλημα όσο γίνεται ταχύτερα.

Γ) Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη,  ήτοι ΕΑΣΔ, μισθωτές και αρμόδιες υπηρεσίες να συνεργαστούν άμεσα για την υπέρβαση του προβλήματος προς όφελος της τοπικής   οικονομίας  και κοινωνίας, ιδιαίτερα δε μετά τις καταστροφικές συνέπειες της επιδημίας του κορωνοϊού σε όλους τους τομείς της οικονομίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δ) Η Κοινότητα Αρχαγγέλου,  καλείται  να αναλάβει ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος και την ενημέρωση της κοινής γνώμης με  σύγκληση, εν καιρώ, λαϊκής συνέλευσης για το παραπάνω θέμα.

Εκφράζουμε την αισιοδοξία ότι σύντομα θα διαπιστώσουμε τη δρομολόγηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την επίλυση του προβλήματος, γεγονός που θα μας επιτρέψει να ελπίζουμε ότι οι κόποι μας και η σοδειά μας δεν θα πάνε χαμένοι για άλλη μια φορά».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ