ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ρόδος: Tο ψήφισμα του Δικηγορικού Συλλόγου μετά την τηλεδιάσκεψη

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του της 28/03/2020 μέσω τηλεδιάσκεψης αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :

 

Το δικηγορικό σώμα κατόπιν της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα έχει πληγεί καίρια, περισσότερο μάλιστα από οποιονδήποτε άλλο κλάδο αυτοαπασχολουμένων. Όπως είναι γνωστό με τις από 12.3.2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 833), 15.3.2020 (ΦΕΚ τ. Β’ 864) και 27.3.2020 (ΦΕΚ τ. Β΄1074) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας μέχρι 10.4.2020, ενώ με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 16039 οικ/20.3.2020 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβλήθηκε η προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας κτηματολογικών γραφείων και υποθηκοφυλακείων με αποτέλεσμα την πλήρη αδρανοποίηση μας ως επαγγελματιών.

Παράλληλα η απαγόρευση της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων των πολιτών έχει ήδη αποκλείσει κάθε εξωδικαστική εργασία. Το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου μας την παρούσα στιγμή αλλά και για αβέβαιο ακόμη χρονικό διάστημα βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του και να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες. Σημειωτέον ότι και στις διακοπές του Πάσχα αλλά και το καλοκαίρι τα Δικαστήρια θα παραμένουν κλειστά με αποτέλεσμα ο δικηγορικός κλάδος να επανέλθει πλήρως στην εργασία του μετά την έναρξη του νέου δικαστικού έτους και συγκεκριμένα από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, και εφόσον η πανδημία έχει αναχαιτιστεί.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του δικηγορικού σώματος ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων δικηγόρων με την καταβολή του επιδόματος των 800 ευρώ, όπως και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες .
Στη συνέχεια υπαναχώρησε και ανακοίνωσε ότι αντί του επιδόματος αυτού θα προβεί στην ενίσχυση μας με την «κατάρτιση» μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με την έκδοση επιταγών κατάρτισης (voucher ), αξίας 600 ευρώ.

Δια της παρούσας δηλώνουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εξέλιξη αυτή η οποία αποτελεί βάναυση προσβολή της αξιοπρέπειάς μας και της προσωπικότητάς μας ως ανθρώπων και επιστημόνων ενώ οδηγεί παράλληλα σε οικονομική ασφυξία και εξαθλίωση εμάς και τις οικογένειες μας,
Συντασσόμαστε με το περιεχόμενο της από 25.3.2020 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και το προτεινόμενο πλαίσιο δράσης

Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων κατά το μέτρο που εξαιρούνται οι δικηγόροι από υπαγωγή στο καθεστώς επιδότησης των 800 ευρώ σε σύμπραξη με άλλους συλλόγους ή μεμονωμένα.
Δηλώνουμε ότι η παράταση της διάρκειας του τρέχοντος δικαστικού έτους δεν αποτελεί αποτελεσματική και ουσιαστική επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Διεκδικούμε:

• 1. Την άμεση υλοποίηση των πρωθυπουργικών εξαγγελιών και κυβερνητικών δεσμεύσεων για τη στήριξη των δικηγόρων και συγκεκριμένα για την ένταξη του κλάδου μας στη διαδικασία στήριξης με το ποσό των 800 ευρώ, για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο και ομοίως με τα ίδια ποσά για όλους τους επόμενους μήνες υποχρεωτικής διακοπής της δραστηριότητάς μας .

• 2. Τη ρητή υπαγωγή των δικηγόρων, ως πληττόμενου κλάδου, στο καθεστώς μείωσης μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

• 3. Την απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων.

• 4. Την άμεση εκκαθάριση του πιστωτικού υπολοίπου που δικαιούνται να λάβουν οι συνάδελφοι από τον ΕΦΚΑ

• 5. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

• 6. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους και την επιστροφή της προκαταβολής φόρου που ήδη καταβλήθηκε .

• 7. Την άμεση ενεργοποίηση και καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ Δικηγόρων, που έχει συγκροτηθεί με χρήματα των δικηγόρων από το 2011, καθώς και την ενημέρωση – λογοδοσία από τα αρμόδια όργανα για τη διαχείρισή του μέχρι σήμερα.

• 8. Την άμεση καταβολή των οφειλομένων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα προς συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ, παρελθόντων ετών.

•9. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλομένων από φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

•10. Την αναστολή της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας, για τους δικηγόρους που τυχόν έχουν οφειλές, χωρίς την απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης που παρέχει η ΔΕΗ σε όσους καταβάλλουν εμπροθέσμως

• 11. Την αναστολή της διαδικασίας ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς κατά την τρέχουσα περίοδο της  πανδημίας.

• 12. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων,ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια, πιστωτικές κάρτες και λοιπά τραπεζικά προϊόντα .

13. Τη διασφάλιση της δυνατότητας ηλεκτρονικής κατάθεσης της δήλωσης για τη διεξαγωγή της δίκης χωρίς παράσταση δικηγόρου και διαδίκου, όπου αυτό προβλέπεται δικονομικώς.
Tο παρόν ψήφισμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας, θα δημοσιευθεί στον τοπικό και ηλεκτρονικό τύπο και θα κοινοποιηθεί:

Στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού.
Στον κ. Υπουργό Οικονομικών.
Στον κ. Υπουργό Εργασίας.
Στον κ. Υπουργό Ανάπτυξης.
Στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης.
Στους Βουλευτές του Νομού Δωδεκανήσου.
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλειος Περίδης
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΕΑΣ
Καλλιόπη Παπαπαύλου –
ΒαρδέλληΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ