ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σε αναστολή λειτουργίας 10 σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2022-2023

Αναστέλλεται η  λειτουργία 10 Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, για το σχολικό έτος 2022-2023,  εξαιτίας έλλειψης μαθητικού δυναμικού και έλλειψης  στέγης.

Αναλυτικότερα, με την υπ. αριθμ. Φ.2.1/4092, απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κας Μ. Παραμυθιώτου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3321-28-6-2022, αναστέλλεται η λειτουργία δέκα (10) σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται πέντε (5) Δημοτικά Σχολεία, εκ των οποίων τα δυο (2) Ειδικά Σχολεία  –  το Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Ρόδου και το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου – και πέντε (5) Νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ως ακολούθως:

1. Δ.Σ. Κρητικών Ρόδου
2. Δ.Σ. Κρητηνίας Ρόδου
3. Δ.Σ. Μεσοχωρίου Καρπάθου
4. Νηπιαγωγείο Κρητηνίας Ρόδου
5. Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου
6. Νηπιαγωγείο Διαφανίου Καρπάθου
7. 2ο Νηπιαγωγείο Αντιμάχειας Κω
8. ΔΣ Κωφών Βαρηκόων Ρόδου
9. 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ρόδου
10. 23ο Νηπιαγωγείο ΡόδουΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ