ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Σωματείο Οικοδόμων: Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2022

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος του έτους 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα Κ.Ε.Π από τις 20 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη.

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση e-ΕΦΚΑ και ασκούν τα επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού (μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου), υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών – ανυψωτικών – οδοποιητικών – γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτη θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή (μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου) καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις (μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων).  Επίσης δικαιούχοι είναι και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

      Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Σε περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09/2022 έως 30/11/2022) τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ                                                            ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ