ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στην Ρόδο το νέο παράρτημα του Συνδέσμου Προστασίας για Παιδιά και Αμεα

 

Οι εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ στη Ρόδο, λειτουργούν σε ακίνητο έκτασης 1650 τμ, το οποίο βρίσκεται στο 5 ο χλμ της οδού Ρόδου-Καλλιθέας. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους και περιβάλλοντα χώρο.

Στο Παράρτημα της Ρόδου γίνονται δύο πολύ σημαντικές δραστηριότητες, το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας
(Κ.Δ.Η.Φ.) και οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και
διανυκτέρευσης ατόμων που πάσχουν από Nοητική Yστέρηση. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

Στο Παράρτημα του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ της Ρόδου, παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δραστηριοτήτων που συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση των ικανοτήτων όσο και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ατόμων με Νοητική Υστέρηση, υπό την
επίβλεψη άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού.

H συνολική δυναμικότητα του Κ.Δ.Η.Φ. ανέρχεται σε 102
ωφελουμένους με μέτρια έως σοβαρά νοητικά προβλήματα και
παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

α. Μεταφορά
Μεταφορά των περιθαλπόμενων προς και από το Κέντρο, με
μεταφορικό μέσο του Φορέα.

β. Διατροφή

Πρωινό, πρόγευμα και γεύμα, το οποίο παρασκευάζεται στο Φορέα,
υπό την καθοδήγηση ειδικού διατροφολόγου.
γ. Εκπαίδευση
Πρόγραμμα Εργοθεραπείας, προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα
και στις ανάγκες του εκάστοτε ωφελούμενου. Με βάση το
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέχονται:
 Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση
δραστηριοτήτων καθημερινότητας.
 Εκμάθηση και ενδυνάμωση συμπεριφορών ατομικής
υγιεινής και φροντίδας χώρων.
 Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας.
 Δημιουργική Απασχόληση και δραστηριότητες
κοινωνικοποίησης.
 Κινητοποίηση και βελτίωση αδρής και λεπτής
κινητικότητας.
 Διατήρηση και βελτίωση γνωστικών και αντιληπτικών
ικανοτήτων.
 Οπτική και Ακουστική επεξεργασία.
 Ανάπτυξη δεσμών και ενίσχυση ομαδικού πνεύματος
μέσα από τεχνικές και παιχνίδια.
 Πρωτοβουλίες για έκφραση προσωπικών αναγκών.
Πρόγραμμα Λογοθεραπείας, προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα
και στις ανάγκες του εκάστοτε ωφελούμενου. Με βάση το
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέχονται:
 Ανάπτυξη λεξιλογίου, αντιληπτικού και εκφραστικού,
μέσω παιχνιδιού και ασκήσεων.
 Χρήση συστημάτων επικοινωνίας, όπως Pecs και
MAKATON, που βοηθούν στην επικοινωνία ακόμα και σε άτομα τα
οποία δεν έχουν ομιλία.
 Εξάσκηση σε γραφή, ανάγνωση και αριθμητική.
 Εκμάθηση περιγραφής, μέσω παιχνιδιών και
πολυαισθητηριακών εικόνων.
 Παιχνίδια ρόλων που αντιστοιχούν σε αληθινά πλαίσια με
στόχο την αυτοεξυπηρέτηση.
 Διόρθωση αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών ή
διαταραχών της ροής (τραυλισμός)
 Μυολειτουργική εργασία σε περιπτώσεις δυσαρθρίας ή
απραξίας.
Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας, προσαρμοσμένο στην
προσωπικότητα και στις ανάγκες του εκάστοτε ωφελούμενου. Με
βάση το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέχονται:

 Προαγωγή, υποστήριξη και αποκατάσταση σωματικής και
ψυχικής υγείας.
 Προαγωγή της άσκησης και της θεραπείας μέσω της
κίνησης.
 Συσχέτιση της θεραπευτικής διαδικασίας με το παιχνίδι.
 Αποκατάσταση κινητικών δυσλειτουργιών και
μυοσκελετικών προβλημάτων.

δ. Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Ενέργειες
Η επιστημονική ομάδα είναι υπεύθυνη για την παροχή συνοδευτικών
υποστηρικτικών ενεργειών έχοντας ως βασικούς στόχους:
 Την προσέγγιση, την ευαισθητοποίηση και την
ενεργοποίηση της ομάδας στόχου.
 Την ενίσχυση των ικανοτήτων και των ατομικών
δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
 Την καλλιέργεια ομαδικού-συνεργατικού κλίματος.
 Τη διαχείριση και την επίλυση των διαφωνιών.
 Την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων.
 Την καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ των μελών της
οικογένειας.
 Την ενημέρωση και την καθοδήγηση των
περιθαλπομένων και των οικογενειών τους, σχετικά με τις
συναλλαγές τους με δημόσιους φορείς.
 Την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα μέλη
των οικογενειών των περιθαλπομένων.
 Την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης-κατάρτιση
ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων μέσω:
 Εφαρμογής προγραμμάτων που αποσκοπούν στην
απόκτηση του μέγιστου δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας.
 Εφαρμογής προγραμμάτων που παρέχουν δυνατότητες
εκπαίδευσης.
 Ανάπτυξης δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια
κοινωνικής συμπεριφοράς-κοινωνικοποίησης.
 Προγραμμάτων δράσεων ανάπτυξης συνεργασίας-
καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος με την ομάδα και την ευρύτερη
κοινότητα.
 Προγραμμάτων ενημέρωσης για κοινοτικές και κρατικές
δράσεις που αφορούν στην ομάδα στόχο.
ε. Ψυχαγωγία και Άθληση
 Εξοικείωση με χρήση νέων τεχνολογιών (Η/Υ).
 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, αθλητικές ενασχολήσεις και δράσεις
κοινωνικοποίησης.

 Δημιουργική Απασχόληση για περιθαλπόμενους χαμηλής
λειτουργικότητας.

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
Στο Παράρτημα του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ της
Ρόδου, οι Στέγες αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες
εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με
Νοητική Υστέρηση.
Αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών
δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων καθώς και στην εξασφάλιση
ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με ενεργή ένταξη στο
κοινωνικό περιβάλλον.
Λειτουργούν ως στέγες μακράς διαμονής-υποστηριζόμενης διαβίωσης
24ωρης φιλοξενίας, στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθούν 14 άτομα με
ελαφρά και μέση έως βαριά νοητική υστέρηση, μερικώς
αυτοεξυπηρετούμενα ή δια βίου υποστηριζόμενα από το προσωπικό
των Σ.Υ.Δ., ηλικίας 18 ετών και άνω.
Οι Σ.Υ.Δ. δύνανται να φιλοξενήσουν και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας,
κατόπιν σχετικής αξιολόγησης της Διεπιστημονικής Ομάδας,
λαμβανομένων υπόψη παράλληλα και των κοινωνικών αναγκών των
εκάστοτε περιπτώσεων.
Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με νοητική υστέρηση,
η αποασυλοποίηση και η επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα,
αποτελούν τους βασικούς στόχους στους οποίους συντείνει το
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στις Σ.Υ.Δ.
α. Επιμέρους στόχοι
 Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας
αυτοεξυπηρέτησης, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας.
 Η αναγνώριση του δικαιώματός τους να ζουν με
αξιοπρέπεια και ισοτιμία στο κοινοτικό περιβάλλον.
 Η αύξηση της αυτεπίγνωσης και της αντίληψης της
πραγματικότητας.
 Η δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα.
 Η συναισθηματική εξέλιξη των ατόμων, καθώς και η
ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της εμπιστοσύνης στις δυνατότητές
τους.
 Η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, του
στιγματισμού και της παθητικότητας που επιφέρει στο άτομο η
μακροχρόνια παραμονή σε μονάδες φροντίδας κλειστού τύπου.

 Η κοινωνικοποίηση μέσα από τη συμμετοχή τους σε
πολιτιστικές – αθλητικές δραστηριότητες και ποικίλα δρώμενα.
 Η ενεργός συμμετοχή με ισοτιμία και αξιοπρέπεια σε
κάθε μορφή κοινωνικής έκφρασης.
β. Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Εξιδεικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ψυχίατρος, ψυχολόγος,
κοινωνική λειτουργός, εργοθεραπεύτρια, λογοθεραπεύτρια,
φυσιοθεραπευτής, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρέχουν
μεθοδευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπευτικής
υποστήριξης στους διαμένοντες.
Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, η
ψυχοκινητική τους ωρίμανση και η εξασφάλιση ανεξάρτητης και
αξιοπρεπούς διαβίωσης, μέσω της παροχής των εξής υπηρεσιών:
 Εργοθεραπεία
 Λογοθεραπεία
 Φυσικοθεραπεία
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτόνομης διαβίωσης-
αυτοεξυπηρέτησης
 Ανάπτυξη της κοινωνικής συναλλαγής-επικοινωνίας
 Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ)
 Εκμάθηση προσαρμοστικών δεξιοτήτων
 Δημιουργική Απασχόληση
Έχουν δημιουργηθεί συνολικά τρεις (3) μονάδες υπό την μορφή
Σ.Υ.Δ. αναπτύσσονται στο ισόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου και σε
ένα εξωτερικό αυτοτελές κτίριο. Συγκεκριμένα, οι μονάδες που
έχουν δυναμικότητα οκτώ(8) και τεσσάρων(4) ατόμων
αναπτύσσονται στο ισόγειο χώρο του κεντρικού κτιρίου και των
δύο(2) ατόμων στο εξωτερικό αυτοτελές κτίριο. Διαθέτουν τους
κάτωθι χώρους:
 Μονόκλινους και δίκλινους κοιτώνες με ιδιαίτερο WC.
 Κουζίνα οικιακού τύπου.
 Ενοποιημένο χώρο τραπεζαρίας-καθιστικού.
 Χώρους Υποστήριξης (γραφείο & κοιτώνα προσωπικού).
Όλες οι μονάδες εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στον περιβάλλοντα
χώρο και στα εργαστήρια απασχόλησης-εκπαίδευσης.

Γιατί να μας επιλέξετε…
Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ παρέχει ένα σύνολο
υπηρεσιών που ενισχύουν το ωφελούμενο άτομο και το
οικογενειακό του περιβάλλον, με σκοπό την απόκτηση του μέγιστου
δυνατού επιπέδου λειτουργικότητας, την ανάπτυξη κοινωνικών και

επαγγελματικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια κοινωνικής
συμπεριφοράς και την ανάπτυξη συνεργασίας με την ομάδα και την
ευρύτερη κοινότητα.
Όλα αυτά επιτυγχάνονται με μεθοδευμένες παρεμβάσεις στους
κάτωθι τομείς:
 Εκπαιδευτικός – Υποστηρικτικός: με στόχο την
εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών που αποβλέπουν στην προσωπική
φροντίδα, ασφάλεια και διευκόλυνση της καθημερινής ζωής.
 Ψυχαγωγικός και Δημιουργικός: με στόχο την
κοινωνικοποίηση, κοινωνική ένταξη και συμμετοχή σε ποικίλες
δράσεις αναψυχής.
 Συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης:
Ψυχολογική στήριξη, παροχή εξατομικευμένης ψυχοπαιδαγωγικής
συμβουλευτικής στο ωφελούμενο άτομο και στην οικογένεια του με
σκοπό την προσωπική ανάπτυξη μέσα σε κλίμα σεβασμού και
εμπιστοσύνης.
 Κοινωνικός τομέας: Συμβουλευτική και
ψυχοκοινωνική υποστήριξη, με στόχο την ανάκαμψη και κοινωνική
προαγωγή του ωφελούμενου ατόμου και της οικογένειας του.

Ο Σύνδεσμος, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικώς
αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό Σωματείο. Είναι πιστοποιημένος ως
φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που φιλοξενεί
και περιθάλπει άτομα με νοητική υστέρηση από 13 ετών και άνω.
Φιλοσοφία μας
Είναι η παροχή εξατομικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, με σκοπό
την κοινωνικοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών
και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των σκληρά δοκιμαζόμενων
οικογενειών τους.

Υπέυθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Μαργαρίτα Δρούτσα: τηλ +306951004888 – Email:
mdroutsa@gmail.com

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 5 ο χλμ. Ρόδου-Καλλιθέας, Ρόδος
Τηλ. & Fax: 22410 69009
Email: info@coveramearodos.gr
Web: http://www.coveramearodos.gr/

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ