ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στο Πράσινο Ταμείο εντάχθηκε το έργο “Αναβάθμιση του αύλειου χώρου σχολείου με την ανακατασκευή γηπέδων στο Δήμο Σύμης”

Μεταξύ των έργων που εντάχθηκαν στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” περιλαμβάνεται και ένα που αφορά το Δήμο Σύμης.

Συγκεκριμένα εντάσσεται το έργο “Αναβάθμιση του αύλειου χώρου σχολείου με την ανακατασκευή γηπέδων και την ενίσχυση της φύτευσης στο Δήμο Σύμης”, με το ποσό των 162.010,45 €,  στο “Πράσινο Ταμείο” του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.

(Η πρόταση του Δήμου Σύμης με αριθμ. πρωτ. 003692/2022 υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ», προϋπολογισμού 202.513,07 €.)

 

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ