ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συγκροτείται σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του νεοϊδρυθέντα Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου

 

Πρόσκληση στην πρώτη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου από τον Πρόεδρο-Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμικού Φορέα
Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΦΟΔΣΑ Νοτίου
Αιγαίου) και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος καλεί τα μέλη του
νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού στην πρώτη τους συνεδρίαση,
την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.

Μετά την ομόφωνη εκλογή των μελών κατά την ιδρυτική γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ στις 5
Ιουνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται, εκτός από τον Πρόεδρο-Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου, από τον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Γιώργο Λεονταρίτη, τον Χωρικό
Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστο Ευστρατίου, τον Δήμαρχο Ρόδο Αντώνη
Καμπουράκη, τον Δήμαρχο Κω Θεοδόση Νικηταρά, τον Δήμαρχο Θήρας Αντώνη Σιγάλα και
τον Δήμαρχο Νάξου Δημήτρη Λιανό.

Τα θέματα της συνεδρίασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής
με δυνατότητα βιντεοκλήσης ZOOM (zoom.us), είναι:
1.  Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκλογή Αντιπροέδρου και
Γραμματέα
2. Η ανάθεση δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν ή
περισσότερους συμβούλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Γραφείο Τύπου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ