ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Αιγαίου

Σας γνωρίζουμε τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που προήλθε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20
Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με το πρακτικό αριθμ. 1/2022, του Δ.Σ.

Πρόεδρος : Κωνσταντίνος Κελαϊδίτης
Αντιπρόεδρος : Κωνσταντάρας Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας : Νικόλαος Χατζηγιαννάκης
Αν. Γεν.Γραμματέας : Γεώργιος Βαθρακούλης
Ταμίας : Αλέξανδρος Ελευθερίου
Μέλος : Στεργιανέλης Δημήτριος
Μέλος : Πετρενίτη Βασιλική

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Κελαϊδίτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Χατζηγιαννάκης

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ