ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου»

Φέρεται σε γνώση των δημοτών μας ότι στις 12/04/2022 με την ομόφωνη απόφαση των τακτικών μελών συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» (ΑΔΑ: Ψ5Α7465Ν6Φ-8ΔΛ), σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 061/31-3-2022 (ΑΔΑ: 9267Ω1Ρ-Ψ2Γ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί ορισμού μελών του Δ.Σ. του συγκεκριμένου ΝΠΔΔ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή νέος Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ρόδου Δρ. Παναγιώτης Ι. Σταμάτης και Αντιπρόεδρος, η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Ευδοκία (Κική) Αποστολίδη-Πάττα. Τα τακτικά μέλη της Σχολικής Επιτροπής παρέμειναν όπως είχαν αρχικά οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, με εξαίρεση την προσθήκη της κ. Αθηνάς Γρηγόρα, Διευθύντριας του 18ου ΔΣ Ρόδου και του κ. Διονυσίου Καράτσαλου, Εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, που τοποθετήθηκαν σε αντικατάσταση των προκατόχων τους.

Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη και αξιοποιώντας κάθε δυνατή συνεργασία με συναρμόδιους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους και Υπηρεσίες του Δήμου, η «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου», υπό το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο σχεδιάζει τη συνέχιση των σημαντικών έργων και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη διετία, ενισχύοντας περεταίρω, με νέο σχεδιασμό και παρεμβάσεις, την ποιοτική παρουσία του Δήμου στο έργο της Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης που παρέχεται στις σχολικές μονάδες, όπου αυτό υλοποιείται. Η θετική συμβολή των εκπαιδευτικών και των γονέων στην προώθηση των στόχων της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» υπό το νέο διοικητικό σχήμα, θεωρείται απολύτως απαραίτητη.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ