ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνάντηση με Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδας για τα δάνεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και την παράταση και χρηματοδότηση των επιταγών

 

Να παρέχονται οι ίδιες διευκολύνσεις στα δάνεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, με αυτές που παρέχουν, λόγω κορωνοϊού, οι συστημικές τράπεζες και να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω παράτασης και χρηματοδότησης των επιταγών από το τραπεζικό σύστημα, συζήτησε η Μίκα Ιατρίδη με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Στουρνάρα.

Νέα συνάντηση με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, κ. Γιάννη Στουρνάρα είχε η Μίκα
Ιατρίδη, με αντικείμενο τα δάνεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου και το ζήτημα
των επιταγών, στο πλαίσιο και των οικονομικών επιπτώσεων που, αναπόφευκτα, έχει φέρει η
πανδημία του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, η βουλευτής Δωδεκανήσου ενημέρωσε τον κ. Στουρνάρα, ότι η πανδημία του
κορωνοϊού έχει επηρεάσει στο μέγιστο βαθμό τον τουρισμό, ο οποίος συμβάλλει κατά 97%,
περίπου, στο ΑΕΠ των Δωδεκανήσων και, γενικά, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Το αποτέλεσμα είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στα Δωδεκάνησα, εποχικές και μη, να
αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσουν, ή, στην περίπτωση που λειτουργήσουν,
αυτό να γίνει με εξαιρετικά μειωμένο τζίρο, γεγονός που θα έχει επίπτωση στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Μίκα Ιατρίδη συζήτησε με το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τα
εξής:

Να παρέχονται οι ίδιες διευκολύνσεις στα δάνεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου,
επιχειρηματικά και στεγαστικά, με αυτές που παρέχουν, λόγω κορωνοϊού οι συστημικές
τράπεζες.

Να απλοποιηθούν περαιτέρω και να γίνουν ταχύτερες οι διαδικασίες για τη χορήγηση
κεφαλαίων στις επιχειρήσεις, όταν η χορήγηση αυτή γίνεται με εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου.

Να εξεταστεί η δυνατότητα επιπλέον παράτασης, ειδικά για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, των
επιταγών, στα πλαίσια της νησιωτικότητας.

Να εξεταστεί η χρηματοδότηση των επιταγών από το ίδιο το τραπεζικό σύστημα με όλα τα
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να μπορεί να κινηθεί η αγορά και να μπορέσουν όλες
οι επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ