ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Συνάντηση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη

Με πρωτοβουλία του βουλευτή Δωδεκανήσων της ΝΔ, κου Ιωάννη Παππά,
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 11/04/2022 συνάντηση της ΕΛΦΕΕ Ρόδου με τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Κωστή Χατζηδάκη. Η ΕΛΦΕΕ Ρόδου
εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό της κο Νικόλαο Παπαγρηγορίου, ο οποίος παρέδωσε
στον Υπουργό υπόμνημα προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
πολίτες, επιχειρήσεις και λογιστές στις συναλλαγές τους με τον ΕΦΚΑ. Οι προτάσεις που
κατατέθηκαν είναι απότοκος συζητήσεων του ΔΣ της ΕΛΦΕΕ Ρόδου με υπηρεσιακά στελέχη
του ΕΦΚΑ Ρόδου, του ΠΕΚΑ και του τοπικού παραρτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν προτάσεις που αφορούν στην επίλυση των παρακάτω
θεμάτων:
1. Στη διασπορά των ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ ανά ασφαλιστικό φορέα και
στην υποχρέωση λήψης διακριτών κωδικών και ταυτότητας οφειλέτη για κάθε φορέα.
Προτάθηκε η ενοποίηση των οφειλών σε ένα ενιαίο πεδίο της ιστοσελίδας του ΚΕΑΟ
και έκδοση ταυτότητας οφειλής κατά τα πρότυπα της Φορολογικής Διοίκησης.
2. Στην διεύρυνση του πλήθους των ρυθμίσεων για τις ασφαλιστικές οφειλές. Προτάθηκε
η αλλαγή πλαισίου με ισχύ ενός έτους, το οποίο θα προβλέπει τη θέσπιση ρύθμισης
οφειλών με δόσεις άνω των 100, την τροποποίηση της υφιστάμενης πάγιας ρύθμισης
των 12 δόσεων σε δύο σημεία και η προσωρινή αποσύνδεση της διατήρησης των
ρυθμίσεων άμα την εξόφληση των τρεχουσών εισφορών.
3. Στη μη αποδοχή της τελεσίδικης απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ για τη 10ετή
παραγραφή. Προτάθηκε η αλλαγή του νόμου για την 20ετή παραγραφή με
εναρμόνιση της διάταξης με την εν λόγω απόφαση.
4. Στην καθυστέρηση επεξεργασίας Δελτίων Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ,
ειδικότερα μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη λανθασμένη χρέωση
επιδοτούμενων εργοδοτικών εισφορών περιόδου 07-09/2020. Προτάθηκε η παροχή
δυνατότητας υποβολής ηλεκτρονικής τροποποιητικής ΑΠΔ (επανυποβολή), χωρίς
δικαιολογητικά, για περίοδο 6 μηνών μετά από την υποβολή της αρχικής ΑΠΔ.
5. Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση του εργοδοτικού μητρώου. Προτάθηκε η πλήρης
ενοποίηση του ΕΦΚΑ με την ΑΑΔΕ, ούτως ώστε οι μεταβολές των στοιχείων των
επιχειρήσεων που συντελούνται στο μητρώο της ΑΑΔΕ να ενημερώνουν αυτόματα και
το μητρώο του ΕΦΚΑ για τα στοιχεία που τον αφορούν. Προτάθηκε επίσης και η
αυτόματη ηλεκτρονική λήψη μητρώου οικοδομοτεχνικού έργου μετά από ηλεκτρονική
αίτηση του εργοδότη σε πεδίο που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
6. Στην επίλυση του προβλήματος που αφορά στις αναγγελίες πρόσληψης
εργαζομένων κατά τις νυχτερινές ώρες ή τις αργίες. Προτάθηκε η θέσπιση του μέτρου
της Προαναγγελίας Πρόσληψης με sms.
7. Στην υποβολή διακριτής ΑΠΔ για ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ. Προτάθηκε η ενιαία υποβολή για τις
εισφορές ΤΕΚΑ στην ΑΠΔ για τις εισφορές ΕΦΚΑ.
Ο Υπουργός παρέλαβε το υπόμνημα και ανέφερε ότι θα προωθήσει τις προτάσεις στα
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη για να ερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησής τους και ότι θα
υπάρχει ανατροφοδότηση ως προς την εξέλιξη της επεξεργασίας.
Για την ΕΛΦΕΕ Ρόδου
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παπαγρηγορίου Νικόλαος
Ο Α’ Αντιπρόεδρος
Ηρακλείδης Ιωάννης
Ο Β’ Αντιπρόεδρος
Δαμιανός Μιχαήλ
Η Γενική Γραμματέας
Ξανθοπούλου Ειρήνη
Ο Ταμίας
Βασιλείου Χαράλαμπος
Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Χαροκόπος Ιωάννης
Το Μέλος
Τορούμογλου Σάκης

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ