ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων θέλουν οι εφοριακοί

 

Κάθετα αντίθετοι με το Ειδικό Βαθμολόγιο που επιχειρεί να καθιερώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι οι εφοριακοί της περιοχής μας.

Όπως δήλωσε στο «Βήμα της Δωδεκανήσου» ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοριακών Υπαλλήλων κ. Θεοδόσης Στεφανάκης  με το ειδικό βαθμολόγιο δημιουργούνται ανισότητες.

«Θέλουμε να υπαχθούμε και εμείς στο καθεστώς που διέπει τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι θα έχουμε κάλυψη για τις μετακινήσεις μας  και για τα μισθολογικά μας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό που γίνεται», δήλωσε ο κ. Στεφανάκης.

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την κατάρτιση ειδικού συστήματος βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της ΑΑΔΕ.

Ανάλογα με τη θέση ευθύνης που θα έχει κάθε υπάλληλος θα λαμβάνει και συγκεκριμένο βαθμό.

Δηλαδή, διαφορετική βαθμολογία θα έχει η θέση του προϊσταμένου της ΦΑΕ Αθηνών, της μεγαλύτερης εφορίας της χώρας, και μικρότερη βαθμολογία η θέση του διευθυντή μιας μικρότερης ΔΟΥ. Οσο πιο υπεύθυνη και απαιτητική είναι η θέση εργασίας τόσο πιο υψηλός θα είναι ο βαθμός που θα λαμβάνει ο υπάλληλος.

Ετσι, διαφορετικό βαθμό θα έχει η θέση του ελεγκτή από τον υπάλληλο που έχει θέση στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, το ειδικό βαθμολόγιο για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ καταρτίζεται με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για κάθε θέση, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ δύναται:

  1. Να καταρτίζει περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τα τροποποιεί ή να τα καταργεί.
  2. Να καταρτίζει ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης ΑΑΔΕ), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του δημόσιου τομέα.
  3. Να καθορίζει τους βαθμούς του συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύναται να υπερβαίνουν τους 18.
  4. Να κατατάσσει τις θέσεις εργασίας της ΑΑΔΕ στους βαθμούς με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων τής κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας.
  5. Να κατατάσσει το προσωπικό στους βαθμούς του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης και να τοποθετεί ή να μετακινεί τους υπαλλήλους σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας.

Η νέα κατάταξη των υπαλλήλων μπορεί να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους. Για την κατάρτιση του Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης της ΑΑΔΕ, που λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του δημόσιου τομέα, την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, την ιεράρχηση αυτών και συστηματική τους κατάταξη στους βαθμούς του παραπάνω συστήματος λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, όπως ενδεικτικά οι γνώσεις και η εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, ο βαθμός δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων κάθε θέσης, η ένταξή της στην υπηρεσιακή ιεραρχία, οι συνθήκες εργασίας και η βαρύτητα και η επιρροή αυτής στην επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ.

Βάσει της αξιολόγησης των θέσεων εργασίας και της ένταξής τους σε ομάδες, η ΑΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει συστήματα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της στις θέσεις αυτές. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της διάταξης, το νέο σύστημα αξιολόγησης και συστηματοποίησης σε ομάδες των θέσεων εργασίας σκοπό έχει να συμβάλει στην επιτυχέστερη λειτουργία της Αρχής, στην καλύτερη επίτευξη των στόχων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημόσιων εσόδων, μέσω της καλύτερης και ποιοτικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ