ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Tην Τετάρτη 29 Ιανουαρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

 

Την Τετάρτη   29  Ιανουαρίου   και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί θέματα που αφορούν την αναπροσαρμογή και καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Ρόδου της  χρέωση της κάρτας ελευθέρας στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης και άλλα.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ,(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 2. Λήψη απόφασης για χρέωση της κάρτας ελευθέρας στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 3. Συμπλήρωση της με αρ.859/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα «Έγκριση της αρ.457/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αναπροσαρμογή και καθορισμό του τέλους κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Ρόδου»,(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Τηλέμαχος Καμπούρης).
 4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων, αρ.πρωτ. 2/422/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 5. Έγκριση της αρ. 135/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ ́εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ ́αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου , (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 6. Έγκριση της αρ. 136/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ.34/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83 σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση», (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Βασίλειος Παπαοικονόμου).
 7. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Δίκτυα Δημοτικού φωτισμού Κατταβιάς» , (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στέφανος Δράκος).
 8. Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ ́εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 16/3301/2020

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στέφανος Δράκος).

 1. Έγκριση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού και αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης της Πράξης: Συντήρηση κτηρίου Πινακοθήκης του Α.Π.1 <Αστική Αναζωογόνηση 2019> του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 2019, αρ.πρωτ. 2/2447/2020 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής Πόλης» Δήμου Ρόδου, (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στέφανος Δράκος)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις δημοτικών κτηρίων στη Μεσαιωνική Πόλη» Δήμου Ρόδου , (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Στέφανος Δράκος).
 2. Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών αρ.πρωτ. 14/1951/2020 ,(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριάντος).
 3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/2087/2020, (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαϊδου).
 4. Έγκριση της υπ ́αριθ. 36/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ με θέμα: «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ)», (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ κ. Βασίλειος Μανέττας).
 5. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2020, αριθ.πρωτ.5/2762/2020 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).
 6. Έγκριση υπογραφής σύμβασης παραχώρησης της λειτουργίας του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωϊκής Ρόδου, αρ.πρωτ.5/3180/2020 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάββας Καραταπάνης).
 7. Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Νέα ξενοδοχειακή μονάδα με διακριτικό τίτλο “KRIAMOS BLUE II”, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), συνολικής δυναμικότητας 200 κλινών, επί γηπέδου συνολικού εμβαδού 16.032,00 τ.μ. (αποτελούμενο από τις Κ.Μ. 685, 686, 689 & 690 Γαιών Καλυθιών), στην περιοχή «Προφ. Αμώς/Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ», αρ.πρωτ. 18/3403/2020 (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Σταμάτης).
 8. Συνδρομές ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων τοπικού τύπου, αρ. πρωτ. 2/3111/2020 ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητού εξοπλισμού προς την Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/2850/2020 ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καμπούρης).
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ.πρωτ. 2/3481/2020 (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Καρίκης).
 11. Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Καμπούρης).
 12. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Κωνσταντίνου Ταρασλιά εκτός Ε.Ε. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ