ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, θα συζητηθεί ο νέος Κανονισμός για τα Κοιμητήρια.  

Στην εισήγηση του ο Αθανάσιος Στάμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Αναβάθμισης Σχολικών Μονάδων, Παραλιών & Κοιμητηρίων Δημοτικής Ενότητας Ρόδου, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:  

Ο νέος Κανονισμός είναι ουσιώδης, περιεκτικός, σύμφωνος πάντα με τις νομικές διατάξεις και προπάντων κατανοητός για τους πολίτες που θα απευθύνεται, έχοντας και την έγκριση του Δημάρχου Ρόδου, Αντώνη Καμπουράκη.  

Είναι αναγκαία η ύπαρξη του κανονισμού αφού η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη. Καθημερινά παράπονα πολιτών, κλοπές έως και χασισόδεντρα γεγονός που τους οδήγησε να ζητήσουν την συνδρομή της Ασφάλειας.  

Επίσης θα ανατεθεί σε εταιρεία η 24άωρη φύλαξη του χώρου, για την διάνοιξη δεύτερης εισόδου την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, για την ψηφιακή αποτύπωση του κοιμητηρίου όπου θα υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ημερομηνίες ταφής, οι εκταφές κ.τ.λ. κι έτσι θα σταματήσει κάθε ύποπτη συνδιαλλαγή για τους τάφους και θα υπάρχει ίση αντιμετώπιση των νεκρών μας.  

Σε ό,τι αφορά στην αφή των κανδηλιών και την ανάθεση με διαγωνισμό σε γενικό ανάδοχο ή κατά τμήματα σε αναδόχους έναντι καταβολής ανάλογου τέλους, έρχεται σε αντίθεση με την ίδια έκθεση που λέει ότι ‘η αφή κανδηλιών αποβλέπει στην απόδοση τιμής προς τους νεκρούς και συνιστά υπόθεση αυστηρά προσωπική και προαιρετική που δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό δημοσίου συμφέροντος και συνεπώς δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοικητικού οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης’.  

Ο Δήμος Ρόδου στην Κοινότητα Ρόδου έχει στην κυριότητα του, διοικεί και διαχειρίζεται τα κάτωθι αναγραφόμενα Κοιμητήρια τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού: 

α) Το κοιμητήριο στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών επί των οδών Πάροδος Λεωφόρου Καλλιθέας και Αυστραλίας 

β) Το κοιμητήριο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου επί των οδών Μητροπόλεως και Γρηγορίου του Ε’  

 

Όπως σημειώνεται, πρόκειται για ένα Κανονισμό ο οποίος βάζει τάξη σε ζητήματα χρονίζοντα και εξασφαλίζει την ευταξία με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων. Ο προηγούμενος Κανονισμός χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 και πάνω σε αυτόν είχαν γίνει κατά καιρούς τροποποιήσεις και προσθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ποτέ ολοκληρωμένη προσπάθεια σύνταξης ενός κανονισμού ο οποίος θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά όλες τις υπάρχουσες δυσλειτουργίες.  

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κανονισμός λειτουργίας των κοιμητηρίων είχε να ανανεωθεί από το 1996.  

Ο νέος Κανονισμός είναι λεπτομερέστατος, έχει λάβει υπόψη όλες τις λεπτομέρειες, παραμέτρους, προδιαγραφές και όλες τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής για τα Κοιμητήρια της Ρόδου και είναι σαφής ως προς τις οδηγίες για μια σειρά από πολύ βασικά και καυτά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, τους δημότες που έχουν τους οικείους και συγγενείς τους εκεί και δίνει λύση σε κάθε πρόβλημα λειτουργίας των Κοιμητηρίων.  

Στον νέο Κανονισμό αναφέρονται και διευκρινίζονται λεπτομερώς:  

Το Νομικό πλαίσιο, οι Ιεροί Ναοί των Δημοτικών Κοιμητηρίων, οι Γενικοί κανόνες, το Χωροταξικό, οι Διαστάσεις των τάφων, οι Οικογενειακοί τάφοι (ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα για ορισμένο χώρο ταφής), οι Δικαιούχοι Οικογενειακών τάφων, η Επανάκτηση και επαναδιάθεση Οικογενειακών τάφων, τα Τέλη και Δικαιώματα, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι ταφές, η Παράταση της ταφής, οι περιπτώσεις για δωρεάν παραχώρηση τάφων, οι Εκταφές, οι Αυτεπάγγελτες Εκταφές, το Οστεοφυλάκιο – Οστεοφύλαξη.  

Από εκεί και πέρα, ξεκαθαρίζονται: η Κατασκευή – Διαμόρφωση Τάφων – Υποχρεώσεις Κατασκευαστών,  η Περιποίηση των τάφων,  ο Κανονισμός Καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων, τα Μνημεία – επιγραφές – αντικείμενα, η Διάθεση στεφανιών – μαρμάρων – κινητών αντικειμένων, το Ωράριο λειτουργίας κ.λπ.  

Τέλος, θα διατίθεται ειδικό Ατομικό καρτελάκι εισόδου, επίσης ειδικό Καρτελάκι εισόδου οχήματος ενώ ορίζεται  

1) Επιτροπή Κοιμητηρίων 

2) Εκκλησιαστική Επιτροπή 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ