ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Το Γυμνασιο Χάλκης συμμετείχε σε Πρόγραμμα Erasmus+ στη Ρώμη

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ισχυρής συνεργασίας τέθηκαν στην πόλη Γκάζιαντεπ της Τουρκίας τον Ιανουάριο του 2022, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση εταίρων στο πλαίσιο του project  “Επεκτείνοντας τα  όρια στην Εκπαίδευση”. Μετά  τη γνωριμία των εταίρων  στη χιονισμένη πόλη της Τουρκίας  και τον καθορισμό  των επόμενων βημάτων  του προγράμματος,  πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση  στις αρχές του Μαρτίου  στη Ρώμη για  την επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  στις  Καινοτόμες μεθόδους της  “Ψηφιακής-Διαδικτυακής διδασκαλίας”.

Οι συνεργάτες του Project αποτελούνται απο τα παρακάτω Ιδρύματα:

Γυμνάσιο ΛΤ Χάλκης “Σ. Φανουράκης” –  Ελλάδα
ODDA VIDAREGAANDE  SKULE VET/ Λύκειο – Νορβηγία
GAZIANTEP ANADOLU LISESI        Λύκειο – Τουρκία
Euphoria Net Srl Εκπαιδευτικός φορέας) –        Ιταλία
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RODOLFO LLOPIS
GAZIANTEP UNIVERSITESI TURKEY Πανεπιστήμιο
Kedainiai Sviesioji Γυμνάσιο –  Λιθουανία

Το κεντρικό σημείο της επιμόρφωσης ήταν η “Αντεστραμμένη τάξη” (Flipped classroom),  ένα νεωτεριστικό  διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας  που στοχεύει στην ενερεγό εμπλοκή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία. Μια μέθοδος Διδασκαλίας η οποία  ανατρέπει εντελώς τη δυναμική της μάθησης σε μια τάξη, αφού οι μαθητές καλούνται  να αυτονομηθούν στην απόκτηση της γνώσης, ενώ οι δάσκαλοι απέχουν απο το να διδάσκουν τις έννοιες με την αυστηρή εννοια του όρου.  Στους  μαθητές παρέχεται το απαραίτητο προς μελέτη ψηφιακό υλικό για το σπίτι και μετά επιστρέφουν στην τάξη για συζήτηση, ανατροφοδότηση και καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί εξοικοιώθηκαν στη χρήση τριών χρήσιμων ψηφιακών εργαλειών  στην εφαρμογή της αντετραμμένης  διδασκαλίας. Οι προτεινόμενες πλατφόρμες ήταν  το  Αnimaker, το Playposit και το Edpuzzle. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν εργασίες -με βάση τα επιλεγμένα και επεξεργασμένα απο τον εκπαιδευτικό βίντεο που παρακολούθησαν-  καθώς το βίντεο παίζει. Επιπλέον, συζητήθηκε  η δημιουργία σχεδίου μαθήματος και ο τρόπος επίτευξης  των επιδιωκώμενων στόχων.
Το επόμενο ραντεβού δόθηκε τον Οκτώβρη του 2022 στη Χάλκη.

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ