ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τουριστική εκπαίδευση & κατάρτιση: Δυνατότητες, Επιλογές & Προοπτικές για την επόμενη μέρα

Η Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου σας προσκαλεί το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στις 12.00 στο ξενοδοχείο ΘΕΡΜΑΙ σε μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού στις Τουριστικές Επιστήμες. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση για το εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Η παρουσίαση αφορά όσους επιθυμούν να ενταχθούν ή ήδη εργάζονται στον κλάδο. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες που θα αναλυθούν είναι:
Α. Δυνατότητες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης ανά βαθμίδα

Β. Τάσεις & Προοπτικές

Γ. Soft Skills & Επανακατάρτιση στα υπάρχοντα και αυριανά στελέχη του κλάδου

Υπό αυτό το πρίσμα, θα αναπτυχθούν, ενδεικτικά, οι επιμέρους ενότητες:
• Μετά το Λύκειο, Τι; Δυνατότητες Εκπαίδευσης στον Τουρισμό για τους/τις αποφοίτους/τες Λυκείου στη μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
• Success Stories από την Τοπική και Ευρωπαϊκή Τουριστική Εκπαίδευση
• Διεπιστημονικότητα & Προοπτικές για αποφοίτους/τες τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Ο Τουριστικός πυλώνας εν μέσω της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
• Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση για στελέχη του Τουρισμού
• Ατομικά Χαρακτηριστικά και Ήπιες Δεξιότητες για τον/την αυριανό/ή επαγγελματία
• Skills Mismatch & Trends στη Ζήτηση Ανθρωπίνου Δυναμικού για την αυριανή τουριστική πραγματικότητα

Στο τέλος της ημερίδας θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση ενώ θα μπορέσουν να επιλυθούν και απορίες του κοινού.
Κεντρικός Ομιλητής είναι ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Ιδρυτής & Επιστημονικός Διευθυντής της EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού
και Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Αθανάσιος Βυρίνης

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ