ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Βασίλης Μανέττας, Πρόεδρος ΔΕΥΑΡ : Η επιχείρηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εισπράξει αυτά που της ανήκουν

Τα μέτρα με στόχο την αύξηση της εισπραξιμότητας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μας με τους δημότες προχωρήσαμε στη λήψη μιας σειρά μέτρων, μιλάει ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Βασίλης Μανέττας.
Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια η εισπραξιμότητα της επιχείρησης κυμάνθηκε από 88% (2019) έως 93% (2020). Για να βελτιωθεί όμως η κατάσταση και τα πράγματα να πάνε πράγματι καλά, πρέπει να πιάσουμε ποσοστά «εισπραξιμότητας» μεγαλύτερα του 100%. Γιατί μόνο αυτό θα σημαίνει μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
Από την άλλη, παρουσιάζει το πλάνο της επιχείρησης για τις νέες γεωτρήσεις, και διαβεβαιώνει ότι παρακολουθείται συνεχώς η κατάσταση με το ιικό φορτίο στα λύματα αφού η ΔΕΥΑΡ, για να έχει εικόνα του ιικού φορτίου των λυμάτων σε διάφορα σημεία του δικτύου αποχέτευσης προέβη σε δειγματοληψίες λυμάτων.

Κύριε Μανέττα, είχατε μιλήσει για χάραξη νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΡ. Μιλήστε μας για τα σχέδια της διοίκησης.

Να τονίσουμε καταρχήν ότι η αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής μας έχει ως κύριο στόχο την προσαρμογή της στις διατάξεις της με αριθ. οικ.135275/2017 (ΦΕΚ 1751/Β/22-5-2017) Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». Η προσαρμογή αυτή αποτελεί νομική υποχρέωση.
Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας της νέας τιμολογιακής πολιτικής και πιστεύω σε λίγο καιρό θα είμαστε σε θέση να την φέρουμε στο Δ.Σ. προς ψήφιση.
Αλλάζουμε μια τιμολογιακή πολιτική που ψηφίσθηκε το 2012 σε περίοδο οικονομικής κρίσης λόγω μνημονίων και άρα ήταν ήδη «σφιχτή» και προσαρμοσμένη στα δεδομένα και τις δυσκολίες της περιόδου εκείνης. Ίσχυσε χωρίς καμιά αύξηση για 9 χρόνια. Θα περίμενε λοιπόν κανείς η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική να είχε αυξήσεις για να καλύψει τουλάχιστον τη μεταβολή του τιμαρίθμου (το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στο διάστημα αυτό αυξήθηκε κατά 25% από τη ΔΕΗ). Εντούτοις η νέα τιμολογιακή πολιτική θα στηρίζεται κυρίως σε ΜΕΙΩΣΕΙΣ του τιμολογίου της ΔΕΥΑΡ.
Η νέα Τιμολογιακή Πολιτική, είναι πιο δίκαιη, πιο ανθρωποκεντρική, είναι φθηνότερη στο σύνολό της από την ισχύουσα χωρίς να θυσιάζεται η βιωσιμότητα της ΔΕΥΑΡ (κάτι που εκ του νόμου δεν επιτρέπεται). Η διασφάλιση της ανάκτησης του συνολικού κόστους (χρηματοοικονομικό κόστος + περιβαλλοντικό κόστος + κόστους πόρου) που επιτάσσει η νομοθεσία, δεν θα επιτευχθεί μέσω αύξησης τιμών (αντίθετα στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω μείωσης), αλλά μέσω άλλων μέτρων όπως συμπίεση του Χρηματοοικονομικού Κόστους (κόστος κεφαλαίου + λειτουργικό κόστος + κόστος συντήρησης + κόστος διοίκησης + λοιπά κόστη) της ΔΕΥΑΡ, με οικονομίες κλίμακας σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της, με περιορισμό των έργων από ίδιους πόρους στο ελάχιστο δυνατό και εκτόξευση των έργων με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ποια είναι η εικόνα με τα χρέη προς την ΔΕΥΑΡ; Ποιοι είναι οι κακοπληρωτές και ποια στάση θα τηρήσετε;

Αναλάβαμε την διοίκηση της ΔΕΥΑΡ τον Οκτώβριο του 2019 με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις να ανέρχονται στο ύψος των 60 εκατ.€. Στις αρχές του 2020 ξέσπασε η πανδημία του κορωνοΐού δημιουργώντας νέες συνθήκες και νέα δεδομένα στη ΔΕΥΑΡ αλλά και στους πελάτες της (πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις). Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις δυσκολίες που επιφέρει η πανδημία προχωρήσαμε στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα ανακουφίσουν την ίδια την Επιχείρηση αλλά ταυτόχρονα τους πελάτες της είτε αυτοί είναι πολίτες, επιχειρήσεις ή φορείς (κράτος, ΟΤΑ, κλπ).
Τα τελευταία δύο χρόνια η εισπραξιμότητα της επιχείρησης κυμάνθηκε από 88% (2019) έως 93% (2020). Για να βελτιωθεί όμως η κατάσταση και τα πράγματα να πάνε πράγματι καλά, πρέπει να πιάσουμε ποσοστά «εισπραξιμότητας» μεγαλύτερα του 100%. Γιατί μόνο αυτό θα σημαίνει μείωση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
Για την αύξηση της εισπραξιμότητας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μας με τους δημότες προχωρήσαμε στη λήψη μιας σειρά μέτρων.
Τα μέτρα αυτά είναι:
i) Συστηματική καταμέτρηση των ενδείξεων των μετρητών και εγκατάστασης νέων υδρομέτρων στις περιπτώσεις που αυτά δεν υπάρχουν ή υπάρχουν και δεν λειτουργούν ή δεν διαβάζονται.
ii) Επικαιροποίηση στοιχείων, με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στον κάθε χρήστη (ιδιοκτήτη, ένοικο, κλπ) να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο σύστημα της ΔΕΥΑΡ. Η επικαιροποίηση των στοιχείων του χρήστη θα είναι υποχρεωτική και παράλληλα αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο και χρήση των υπόλοιπων ηλεκτρονικών εφαρμογών της Επιχείρησης που ήδη υπάρχουν και αυτών που θα αναπτυχθούν σύντομα.
Για να επιταχύνουμε την διαδικασία επικαιροποίησης των χρηστών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση, δόθηκε και ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο που είναι η έκπτωση συνέπειας εξόφλησης λογαριασμών με τους παρακάτω όρους:
1. Ο χρήστης να έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ.
2. Στην επικαιροποίηση στοιχείων ο χρήστης να έχει επιλέξει την αποστολή μόνο ηλεκτρονικών λογαριασμών
3. Να έχει εξοφλήσει τρέχοντα λογαριασμό έως και την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σ’ αυτόν (Ημερομηνία Λήξης), ο οποίος δεν βαρύνεται με ανεξόφλητες ή μη διακανονισμένες οφειλές.
Η Έκπτωσης Συνέπειας θα αφορά έκπτωση 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής) και των συναρτώμενων μ’ αυτήν κονδυλίων του λογαριασμού που πληρώνεται εμπρόθεσμα (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων). Στοιχεία του λογαριασμού όπως το πάγιο και οι τόκοι, δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας. Η παρούσα θα αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών
iii) Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να καταχωρεί ο ίδιος την ένδειξη του μετρητή του. Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί στους πελάτες με «επικαιροποιημένα» στοιχεία στο σύστημα της ΔΕΥΑΡ. Μόλις ο χρήστης υποβάλει την ένδειξη του μετρητή του, αυτόματα και ακαριαία θα εκδίδεται και θα του αποστέλλεται ηλεκτρονικά ο λογαριασμός του, ενώ ταυτόχρονα θα ενημερώνεται για την έκδοσή του μέσω sms και e-mail.
iv) Καταχώρηση στο αρχείο των «ορφανών» υδρομέτρων, που ενώ υπάρχουν στο πεδίο δεν υπάρχουν στο αρχείο της ΔΕΥΑΡ, δεν εκδίδονται λογαριασμοί και δεν εισπράττονται έσοδα.
Η επιχείρηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εισπράξει αυτά που της ανήκουν, με την δέσμευση ότι τα έσοδα της διατίθενται δεσμευτικά και μόνο για τους σκοπούς της ύπαρξης και της λειτουργίας της.

Τι γίνεται με το ιικό φορτίο στα λύματα; Εξετάζονται συνεχώς;

Η ΔΕΥΑΡ, για να έχει εικόνα του ιικού φορτίου των λυμάτων σε διάφορα σημεία του δικτύου αποχέτευσης προέβη σε δειγματοληψίες λυμάτων, τις οποίες απέστειλε σε πιστοποιημένο εργαστήριο των Αθηνών (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.) για ανάλυση.
Αναλύσεις έγιναν στις 17/11/2020 και στις 26/11/2020. Σε όλα τα δείγματα σ’ αυτές τις ημερομηνίες, δεν ανιχνεύτηκε ιικό φορτίο στα λύματα.
Με την τελευταία έξαρση της πανδημίας η ΔΕΥΑΡ επανέλαβε δειγματοληψίες στις 23/2/2021, στις 2/3/2021 σε ένα μόνο δείγμα (διαφορετικό κάθε φορά), εμφανίσθηκαν τιμές που υποδηλώνουν αύξηση του ιικού φορτίου. Πραγματοποιήσαμε μία ακόμη στις 10/3/21 στην οποία δεν ανιχνεύτηκε ιικό φορτίο στα λύματα. Η ΔΕΥΑΡ αποστέλλει τα αποτελέσματα των αναλύσεων στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (μετά από σχετικό έγγραφό της) για ενημέρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τις δαπάνες των αναλύσεων αυτών καλύπτει η ίδια η ΔΕΥΑΡ.

Πώς ετοιμάζεστε για τη νέα τουριστική περίοδο και σε περιοχές όπως η Νότια Ρόδος που έχει μεγάλο πρόβλημα;

Έχοντας την ευθύνη όλου του νησιού επεμβαίνουμε από άκρο σε άκρο για να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, προσπαθώντας να μην αφήνουμε σε εκκρεμότητα βλάβες σε ένα χωριό ή σε μια συνοικία.
Όσον αφορά στα έργα που εντάξαμε στο πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτης’, επισκεφθήκαμε τον υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη στον οποίο αναλύσαμε πλήρως πόσα έργα έχουμε προτείνει ως επιχείρηση, τα οποία έχουν γίνει δεκτά. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα, για την χρηματοδότηση των προτάσεων που έχουμε υποβάλει στο Πρόγραμμα Τρίτσης. Τα έργα που έχουμε προτείνει είναι και αναγκαία, και επείγοντα –π.χ. η κατάσταση στο δίκτυο του Αρχαγγέλου, όπου η παρέμβαση είναι εξαιρετικά επείγουσα.
Έχουμε αναθέσει τη μελέτη για μια την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού της Ρόδου που τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια, παρουσιάζει συχνά βλάβες, προκαλώντας πολλά προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Θα αναζητήσουμε τρόπο χρηματοδότησης και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή του έργου.
• Τους τελευταίους τρεις μήνες ανοίξαμε δέκα γεωτρήσεις. Τρεις στην Κρητηνία και εφτά μέχρι τώρα στην ΔΕ Λίνδου. Στις οχτώ βρήκαμε νερό, στις δύο όχι. Συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι η επάρκεια νερού και στο πιο απομακρυσμένο χωριό.
• Ολοκληρώθηκε σχεδόν η αναβάθμιση των αντλιοστασίων λυμάτων από Τραουνού έως το Βόδι.
• Ολοκληρώνεται και το έργο υδροδότησης της Ιαλυσού από το Φράγμα.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο αντικατάστασης κεντρικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Ρόδου.
• Και τα τρία προηγούμενα έργα, χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ευχαριστώ πολύ τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο για το ενδιαφέρον του και την πολύτιμη βοήθεια που μας παρέχει.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ