ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ξεκίνησε και στην Τήνο η λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης μπάζων του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 8 Φεβρουαρίου 2022 – Η χορήγηση άδειας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. για τη λειτουργία μονάδας στο νησί της Τήνου, ανοίγει το δρόμο για την αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη η οποία επιλύει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων τα οποία παράγονται από κάθε λογής τεχνικά έργα, δημόσια και ιδιωτικά. Είναι, δε, διπλά σημαντική αυτή η εξέλιξη καθώς η Τήνος είναι μια περιοχή ιδιαίτερου κάλους, για την οποία η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Πλέον, με τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ καθίσταται δυνατός ο πλήρης έλεγχος των παράνομων μπαζότοπων οι οποίοι υποβαθμίζουν το περιβάλλον, που για την Τήνο, όπως και για κάθε περιοχή η οποία περιμένει πολλά από τον τουρισμό, αποτελεί ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα. Η αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης είναι η «ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ» η οποία λειτουργεί στη θέση ‘’ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ’’, του δήμου Τήνου.

Τι αλλάζει;

Με τη λειτουργία της μονάδας ανακύκλωσης του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ, πλέον διασφαλίζεται ότι τα μπάζα τα οποία παράγονται από όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά, θα οδηγούνται στις αδειοδοτημένες μονάδες. Αυτό οφείλουν να το ελέγχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου.

Στα δημόσια έργα, οι υπηρεσίες ελέγχουν το Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων και τη σύμβαση του αναδόχου με το ΣΣΕΔ, ενώ μετά το πέρας των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου ο ανάδοχος υποβάλλει βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ.

Για τα ιδιωτικά έργα, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άδεια δόμησης, αφού προηγουμένως διασφαλιστεί ότι τα ΑΕΚΚ θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση με την υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Σύμβασης με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ πριν από την έκδοση της άδειας και της βεβαίωσης παραλαβής ΑΕΚΚ που εκδίδει το ΣΣΕΔ μετά το πέρας των εργασιών.

Όσον αφορά στις ανακαινίσεις, οι πολίτες θα πρέπει να ζητούν από τη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία συλλέγει τα μπάζα, στο τέλος των εργασιών, τη βεβαίωση του ΣΣΕΔ για την νόμιμη παραλαβή των ΑΕΚΚ από τη μονάδα.

Τι γίνονται τα μπάζα;

Έπειτα από διαλογή και επεξεργασία, τα ΑΕΚΚ γίνονται προϊόντα όπως άμμος, 3Α, γαρμπίλι κ.λπ. Τα υλικά αυτά ξαναγυρίζουν στην αγορά, αντικαθιστώντας ύλες που εξορύσσονται, εξασφαλίζοντας έτσι εξοικονόμηση πόρων, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πόσο κοστίζει η ανακύκλωση;

Για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ ο νόμος προβλέπει εισφορά, όπως υπάρχει εισφορά ανακύκλωσης της συσκευασίας στην τιμή των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Όμως η ανακύκλωση των μπάζων δεν είναι ακριβή. Επιπλέον, το ‘κόστος’ κάθε υλικού δεν προσδιορίζεται μόνο από την αξία του σε χρήμα, αλλά και από το περιβαλλοντικό, ενεργειακό, και ανθρώπινο κόστος.

Ειδικότερα:
– Το κόστος αποκατάστασης των “μπαζωμένων” ρεμάτων και των ζημιών που προκαλούν οι πλημμύρες στους οικισμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

– Το κόστος από την ρύπανση των υδροφορέων εξαιτίας επικινδύνων προσμίξεων στα ΑΕΚΚ είναι ανυπολόγιστο.

– Η ζημία από τις πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ στο περιβάλλον, λόγω των προσμίξεων σε ξύλο, πλαστικό, γυαλί κ.ά, είναι τις περισσότερες φορές βαρύτατη και μη αναστρέψιμη.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκαλεί όλους τους πολίτες στην κοινή προσπάθεια να εξαλείψουμε το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπάζων στο περιβάλλον. Παραμένει δε, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης (σχετικό υλικό υπάρχει και στην ιστοσελίδα www.anakem.gr).

Λίγα λόγια για την ΑΝΑΚΕΜ

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις περιοχές εμβέλειάς της, ενώ συνεργάζεται ήδη με 130 μονάδες ανακύκλωσης σε 13 Περιφέρειες και 60 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και συνεχίζει δυναμικά την επέκταση της εμβέλειάς της. Από την αρχή της λειτουργίας της έως σήμερα έχει διαχειριστεί ποσότητα ΑΕΚΚ της τάξης των 6.500.000 τόνων.

Συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.
Στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. βασική προτεραιότητα, στόχος και δράση είναι η δημιουργία, η διατήρηση και η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ενός πυκνού δικτύου μονάδων επεξεργασίας σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Το 2021 η ΑΝΑΚΕΜ υλοποίησε σημαντικές πιλοτικές περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ σε προστατευόμενες και ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό την αποκατάσταση των χώρων και την επεξεργασία και ανακύκλωση των μη επικίνδυνων συλλεγόμενων αποβλήτων.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ