ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ξεκινούν τα τεχνικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες Μαριτσών και Αρχίπολης για την αποκατάσταση ζημιών από την θεομηνία της 25ης Νοεμβρίου 2019

Πολύ σύντομα προβλέπεται να ξεκινήσουν τα τεχνικά έργα στις Τοπικές Κοινότητες ΜΑΡΙΤΣΩΝ και ΑΡΧΙΠΟΛΗΣπροκειμένου να αποκατασταθούν οι εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες την  25η Νοεμβρίου 2019.Με την εντολή του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη για άμεση αποκατάσταση, η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, διενήργησε αυτοψίαστις πληττόμενες Τοπικές Κοινότητες και συνέταξε ειδικέςμελέτες:

Στην Τοπική Κοινότητα Μαριτσών της Δ.Ε Πεταλούδων

διαπιστώθηκαν ζημιές στον πλακοσκεπή οχετό στη θέση Βασιλική και στη θέση Καραμανή γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς σε περίπτωση ξαφνικής και έντονης νεροποντής. Για τον λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η επανακατασκευή πλακοσκεπούς οχετού, ειδικών διαστάσεων και στα δύο ρέματα, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το φάρδος των ρεμάτων και τη στάθμη του δρόμου εκατέρωθεν αυτών.Επίσης προβλέπεται η κατασκευή πτερυγότοιχων και κοιτόστρωσης εκατέρωθεν κάθε οχετού ώστε να διευκολύνεται όχι μόνο η ροή μεγάλης ποσότητας υδάτων, αλλά και ο καθαρισμός με μηχανήματα και προσωπικό.  

Επιπλέον, στο Γήπεδο Μαριτσών, σε τμήμα υφιστάμενου τοιχίου αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 4,60μ, διαπιστώθηκε απόκλιση από την κατακόρυφο σε μήκος περίπου 9 μέτρων. Επίσης μια από τις 3 αντηρίδες που βρίσκονται στο μήκος των 9 αυτών μέτρων έχει παρουσιάσει διαμπερές ρήγμα. Γι΄αυτό καθίσταται αναγκαία η κατασκευή νέου τοίχου αντιστήριξης σε επαφή με το παλιό για την υποστήριξη υπερκείμενων πρανών του Γηπέδου. Ο τοίχος θα έχει πάχος 30εκατοστά και το πέδιλο θα κατασκευαστεί επί του πεζοδρομίου που υπάρχει περιμετρικά του Γηπέδου.

       Η εκτέλεση των εργασιών έχει προϋπολογισμό 74.400,00ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου. Η προθεσμία περάτωσης έχει καθοριστεί σε  τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την εταιρία «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Στην Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης της Δ.Ε Αφάντου

διαπιστώθηκε υποσκαφή στο τοιχίο που βρίσκεται στηνπεριοχή Τσίγκος από τη μεγάλη εισροή υδάτων. Η μελέτη περιλαμβάνει την εκτέλεση πολλαπλών τεχνικών εργασιών απαραίτητων για την αποκατάστασή του:1)Εκβάθυνσηδιαπλάτυνση της κοίτης του ποταμού με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού 2)Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα 3)Κατασκευή φατνών 4) Πλήρωση φατνών 5)Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.

       Η εκτέλεση των εργασιών έχει προϋπολογισμό 74.400,00ευρώ με Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου. Η προθεσμία περάτωσης έχει καθοριστεί σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με την εταιρία «ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου

Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ