ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Yπ.Τουρισμού: Aνάθεση έργου υποστήριξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού

 

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην Ανάθεση Έργου Υποστήριξης ενόψει της θεσμοθέτησης και λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού ως νέου θεσμού και μέσου, για την Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη.

Σήμερα 20 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερομένους.  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το εν λόγω έργο ανέρχεται σε 24.335 ευρώ.

Ειδικότερα σε σχέση με την Παροχή Ειδικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Τουριστικής Ανάπτυξης στις Περιφέρειες της Ελλάδος σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη Λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, επιδιώκεται ο καθορισμός στόχων και η υλοποίηση του προγραμματιζόμενου έργου, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στην προετοιμασία και υλοποίηση διαδικασιών λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, για τον τουρισμό και για την παροχή καθοδηγήσεων και εργαλείων υποστήριξης των Περιφερειακών Αρχών, για την αναφερθείσα επιλογή διαφοροποιητικών τουριστικών χαρακτηριστικών της κάθε Περιφέρειας, έτσι ώστε να δημιουργούνται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που θα συμβάλουν ευρύτερα στην Τουριστική Ανάπτυξη της Χώρας.

Ως προς της επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, επιδιώκεται η υποστήριξη και συμμετοχή στην διαδικασία προσδιορισμού της λειτουργίας του, σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες δράσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ζητούμενο είναι η εκπόνηση σχετικών παραδοτέων, για την εύρυθμη διαμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, την σύσταση και οργάνωση της Γραμματείας του Συμβουλίου, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των κατά περίπτωση αναγκαίων προϋποθέσεων διευκόλυνσης της επισήμανσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 13 Περιφερειών της Ελλάδος, η προετοιμασία μεθοδολογικών εργαλείων υποβοήθησης του προσωπικού των Περιφερειών για την επίτευξη του έργου, και η συμβουλευτική υποστήριξη της έναρξης της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ