ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Υποτροφίες για τους μαθητές της Νισύρου από το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος Αειφορία της Νισύρου»

Το «Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος Αειφορία της Νισύρου» ΑΜΚΕ, ανακοίνωσε τους αποδέκτες (4) των πρώτων ετήσιων υποτροφιών για τους καλύτερους  μαθητές του λυκείου της Νισύρου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και φοιτούν ήδη στις Σχολές επιτυχίας τους.

Σκοπός των υποτροφιών του Ιδρύματος Γεώργιος Μ. Μίχαλος, είναι η βράβευση των πρώτων τριών επιτυχόντων στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις, δίνοντας ένα κίνητρο στους μαθητές της Νισυρου να επιδιώκουν υψηλές επιδόσεις στις πανελλήνιες εξετάσεις και ισχυροποιώντας τους δεσμούς τους με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, τη Νίσυρο,  ώστε να ενθαρρυνθούν να επιστρέψουν σ’ αυτή με την αποφοίτησή τους, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα του νησιού.

Τη φετινή πρώτη χρονιά χορήγησης υποτροφιών από το Ίδρυμα, δόθηκαν επιπλέον υποτροφίες αναδρομικά, σε όλους (5) τους επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους 2021-22.

Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α ́ κύκλου σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • • Αποφοίτησαν από το Λύκειο της Νισύρου
  • • Φοίτησαν στο Λύκειο της Νισύρου τουλάχιστον για 2 χρόνια πριν         από την αποφοίτησή τους
  • • Έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας τη Νίσυρο
  • • Έχουν εισαχθεί κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στην τριτοβάθμια      εκπαίδευση
  • • Έχουν εγγραφεί στη σχολή επιτυχίας τους

Οι φετινοί υπότροφοι αναδείχθηκαν με εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι απόφοιτοι του Λυκείου της Νισύρου που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Περισσότερες Πληροφορίες:
info@mihalosfoundation.org
executivedirector@mihalosfoundation.orgΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ