ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εκπαίδευση από το σπίτι για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες -Επιστήμονες με επιδότηση 600€

 

 

Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19 η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προχωρά άμεσα σε μέτρα στήριξης 180.000 επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών, προερχομένους από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους:

 μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι
ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων
 ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.
Οι δικαιούχοι επιστήμονες θα λάβουν επίδομα 600 € (400 € προκαταβολικά με την
ενεργοποίηση του Voucher και 200 € με το πέρας του προγράμματος).
Θα παρακολουθήσουν ένα από τα παρακάτω Προγράμματα Κατάρτισης 100 ωρών
το καθένα:
 Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και
εργαλεία
 Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
 Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά
πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία &
Τηλεδιάσκεψη
 Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους
παροχής φροντίδας υγείας
 Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing) με σύγχρονα εργαλεία και
Mobile εφαρμογές

Στο τέλος κάθε προγράμματος οι δικαιούχοι επιστήμονες δύναται να λάβουν πιστοποίηση μετά από εξ’ αποστάσεως εξετάσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 που αναγνωρίζεται σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής του ενδιαφερόμενου πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

Α) Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής με τους κωδικούς
taxisnetστο (https://elearning.yeka.gr/) με επιλογή ενός από τα δέκα αντικείμενα
τηλεκατάρτισης και ως πάροχο κατάρτισης τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. –
ΡΟΔΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΣ ΚΔΒΜ από 9/04/20 έως 16/04/20. Ως αποτέλεσμα λαμβάνει
μοναδικό κωδικό συμμετοχής ΚΑΥΑΣ (προσοχή να μη χαθεί). Επίσης, προσοχή, δεν
μπορεί να υποβληθεί δεύτερη φορά εκδήλωση ενδιαφέροντος στο επίσημο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Β) Εξουσιοδότηση στο ΡΟΔΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΣ ΚΔΒΜ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε
υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, η ενεργοποίηση της
επιταγής κατάρτισης γίνεται απευθείας από τον πάροχο και ο ενδιαφερόμενος,
χωρίς κόπο και με ασφάλεια, εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και
ολοκληρώνει την εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με την κεντρική γραμματεία των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» και «ΡΟΔΙΩΝ ΜΑΘΗΣΙΣ», καθημερινά από 09.00- 14:00 ΚΑΙ 16:30-18:30, στο τηλέφωνο:2241001422.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ