ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιστολή παρέμβασης της Περιφέρειας για τα δικαιολογητικά αποζημειώσεων των αγροτών

 

Απλοποίηση των διαδικασιών, για τον διοικητικό έλεγχο της ΕΑΕ 2020 που ετοιμάζεται για την χορήγηση των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων των παραγωγών, αιτείται με επιστολή του στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικού τομέα Φιλήμονας Ζαννετίδης. Στην επιστολή του αυτή ο αντιπεριφερειάρχης αναλύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Δωδεκανήσου, με την ύπαρξη και λειτουργία του Κτηματολογίου, και την αδυναμία των περισσοτέρων αγροτών να καταθέσουν παραστατικά νόμιμης κατοχής των ακινήτων καθώς, επίσης, κι άλλα έγγραφα που καθιστούν σχεδόν αδύνατη την συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικών, κάτι που σημαίνει πως η αγροτική τάξη των Δωδεκανήσων θα μείνει εκτός οικονομικών ενισχύσεων.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Ζαννετίδη έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Προβλήματα που αφορούν την προσκόμιση παραστατικών ιδιοκτησίας Ν. Δωδεκανήσου στα  πλαίσια του διοικητικού ελέγχου του ΕΑΕ 2020 για την χορήγηση των άμεσων οικονομικών  ενισχύσεων των παραγωγών 

 Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε ,  

Με αφορμή τις επιστολές που στάλθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε παραγωγούς της Περιφέρειά μας για  την διενέργεια του ειδικού διοικητικού ελέγχου στα πλαίσια της ΕΑΕ 2020 όπου εκτός από τα Ε9  ζητούνται και τα παραστατικά νόμιμης κατοχής των ακινήτων, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη σας  τις δυσκολίες που υπάρχουν στον Ν. Δωδεκανήσου λόγω της ύπαρξης του κτηματολογίου για τις νήσους Ρόδο, Κω και μέρος της νήσου Λέρου από την εποχή της ιταλικής κατοχής.  

  

 Συγκεκριμένα  

 Τα ιδιόκτητα ακίνητα των προγόνων των καλλιεργητών μας περιήλθαν στην Ιταλική κατοχή και  αργότερα παραχωρήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με την σειρά του με τον Νόμο 719/77 τους  έδωσε το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για εξαγορά. Πολλοί όμως εξ αυτών δεν απέκτησαν την  κυριότητά τους είτε γιατί δεν έκαναν αίτηση είτε γιατί αν και έκαναν αίτηση δεν τους έχουν  αποδοθεί ακόμη. Έτσι στην περιοχή μας υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι συνεχίζουν να καλλιεργούν τις  εκτάσεις τις οποίες πήραν από τους γονείς τους, δεν κατέχουν παραστατικά νόμιμης κατοχής αλλά  συνεχίζουν να τα δηλώνουν ανελλιπώς στο Ε9 τους.  

Λόγω της ύπαρξης του κτηματολογίου στο Νομό Δωδεκανήσου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός  πράξεων για μεταγραφή, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα με συνέπεια οι κάτοχοι των  ακινήτων να μην μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας με μεταγραφή στο Κτηματολόγιο .  

Υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων για αποκατάσταση ακτημόνων από το  τότε Υπουργείο Γεωργίας καθώς και περιπτώσεις διανομής ακινήτων από τον αναδασμό της ΔΚ  Απολακκιάς Ρόδου που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 2006 (ΦΕΚ 585/Β/10-5-2006) και δεν έχει  ακόμα υλοποιηθεί η μεταγραφή τους στο κτηματολόγιο. 

Τα παραπάνω προβλήματα αντιμετώπιζε η υπηρεσία μας τουλάχιστον από το έτος 2002 όπου τότε  από τον Υφυπουργό του τότε Υπουργείου Γεωργίας με το αρ. πρω. 2686/11-09-2002 έγγραφό του, το  οποίο σας επισυνάπτουμε , δόθηκε το δικαίωμα αντί των τίτλων ιδιοκτησίας να προσκομίζεται σχετική  Υπεύθυνη Δήλωση ή Ένορκη Βεβαίωση. 

 Θα πρέπει επίσης να σας γνωστοποιήσουμε ότι τα προβλήματα διογκώνονται σε μεγάλο βαθμό αφενός με το γεγονός ότι τα κτηματολογικά γραφεία της Χώρας υπολειτουργούν λόγω της πανδημίας  COVID19 και συνεπώς είναι αδύνατον να προσκομισθούν άμεσα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας για όσους  δεν τα έχουν και αφετέρου με την αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου από τις 23-11-2020  έως τουλάχιστον την 22-01-2021 λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου σύμφωνα με την αρ. πρ 1414/08-01- 

2021 Υ. Α. ΑΔΑ: Ψ153Ω-Α14 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης την οποία σας επισυνάπτουμε.  

Για την αντιμετώπιση όλων των αναφερόμενων προβλημάτων προτείνουμε για την Περιφέρειά μας να γίνεται αποδεκτό ως αποδεικτικό νόμιμης κατοχής των ακινήτων των ελεγχόμενων παραγωγών μόνο  η προσκομιζόμενη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9).»

Το Γραφείο Τύπου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ