ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

«Κλείδωσε» η χρηματοδότηση για την ύδρευση Ρόδου – Ανάδοχος η Intrakat

 

Ένα σημαντικό έργο, από τα μεγαλύτερα της Ρόδου, το οποίο θα εξασφαλίσει την υδροδότηση πολλών περιοχών με επαρκές όσο και ποιοτικό πόσιμο νερό από το Φράγμα του Γαδουρά και θα λύσει το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια κατοίκους και επισκέπτες του «σμαραγδένιου» νησιού, που μάλιστα αποτελεί και top τουριστικό προορισμό, φαίνεται ότι «κλείδωσε» χρηματοδότηση.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γεώργιος Ζερβός, αποφάσισε την ένταξη της πράξης «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β’ ΦΑΣΗ) – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Ανάδοχος η Intrakat – Δαπάνη 21,4 εκατ. ευρώ

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 21.381.158,64 ευρώ. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Υπενθυμίζεται ότι σε σχετικό διαγωνισμό που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα «νικήτρια» βγήκε η κατασκευαστική εταιρεία INTRAKAT με έκπτωση λίγο άνω του 12% (αρχικό κόστος έργου, χωρίς ΦΠΑ, στα 22,8 εκατ. ευρώ), με την εισηγμένη να υπογράφει προ 6μήνου τη σχετική σύμβαση. Η διάρκεια του έργου είχε οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι περιοχές

Παραδοτέο της πράξης είναι το ολοκληρωμένο και λειτουργικό δίκτυο ύδρευσης από τη ΜΕΝ Γαδουρά για την εξυπηρέτηση των Δ.Ε. Αρχαγγέλου, Λίνδου, Λάρδου, Καλάθου, Πυλώνας, Ασκληπιείου, Γεναδίου, Λαχανιάς και του οικισμού Αφάντου.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης

Υποέργο 1: Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β’ Φάση) – Κατασκευή Νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου». Τα προτεινόμενα έργα αφορούν την κατασκευή των ακόλουθων τμημάτων υδραγωγείων της Β’ φάσης των «Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά»:

1. Νότιο Υδραγωγείο: – Κύριος Αγωγός και Δευτερεύοντες Κλάδοι από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Ρόδου μέχρι τον οικισμό Λαχανιά. Τα προβλεπόμενα έργα αφορούν την υδροδότηση της Δ.Ε. Λίνδου και των οικισμών Ασκληπιείου, Γεναδίου και Λαχανιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. Το υδραγωγείο Νότιας Ρόδου τροφοδοτείται απευθείας από τις δεξαμενές των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) σε υψόμετρο ~+70,53 (άξονας αγωγού και ~+70,90 Κ.Σ. υδροληψίας) οδεύει κατά μήκος της ΕΟ (παλαιάς Π.Ε.Ο και νέας Ν.Ε.Ο) Ρόδου – Λίνδου και φθάνει μέχρι τον οικισμό Λαχανιά της νοτιότερης περιοχής της νήσου Ρόδου. Προβλέπεται ένα αντλιοστάσιο για τον κύριο αγωγό και 2 μικρότερα για τις τροφοδοσίες οικισμών. Το συνολικό μήκος του κύριου αγωγού μεταφοράς νερού είναι ~35 χλμ μέχρι την διακλάδωση για το Φρεάτιο ελέγχου παροχών Λαχανιά (ΦΔΕ3). Το μήκος των δευτερευόντων κλάδων (διακλαδώσεις προς οικισμούς) είναι ~13 χλμ. Στα έργα περιλαμβάνονται τα Α/σια Καλάθου (15kW), Κεντρικού Κλάδου – Λίνδου (διπλό, 110kW και 75 kW αντίστοιχα) και το Α/σιο Ασκληπιείου (18,5 kW). Επίσης περιλαμβάνονται 3 Δεξαμένες αποθήκευσης (Λάρδου, Λαχανιάς και Ασκληπιείου, χωρητικότητας 200 m3 έκαστη) η Αναρυθμιστική Δεξαμενή του Α/σιου Λίνδου (200 m3), η Δεξαμενή Φόρτισης Πυλώνα (200 m3) καθώς και 2 Φρεάτια Διακοπής και Ελέγχου (75m3 έκαστο).

2. Κεντρικό Υδραγωγείο: – Υδραγωγείο Αρχαγγέλου. Τα σχετικά έργα αφορούν την τροφοδοσία των υφιστάμενων Δεξαμενών Αγ. Θεοδώρων (V ~ 1400 μ3 ,ΑΣΥ +253 μ), από τις οποίες υδρεύεται ο οικισμός Αρχαγγέλου. Το προτεινόμενο αντλιοστάσιο Αρχαγγέλου (132 KW) προβλέπεται να κατασκευαστεί στο χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, δυτικά του Κτιρίου Ενέργειας. Ο αγωγός αναρρόφησης του αντλιοστασίου θα συνδεθεί με τον αγωγό του Νοτίου Υδραγωγείου. Το αντλιοστάσιο Αρχαγγέλου τροφοδοτεί τον ομώνυμο οικισμό μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους 3420 μ. – Υδραγωγείο Αφάντου. Τα σχετικά έργα περιλαμβάνουν την δεξαμενή Αφάντου (χωρητικότητας 750m3), τον αγωγό που την υδροδοτεί από τον κύριο αγωγό του Γαδουρά, μήκους 2.265μ και το Α/σιο Αφάντου (37kW) για την υδροδότηση των υψηλών περιοχών του οικισμού. Από το Α/σιο Αφάντου προβλέπεται καταθλιπτικός αγωγός μήκους 638 μ. προς την υφιστάμενη Δεξαμενή Αγ. Λουκά σε υψόμετρο 116 μ.

Υποέργο 2: Απαλλοτριώσεις. Το υποέργο αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης για τους χώρους που θα κατασκευαστούν τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές του δικτύου.

Υποέργο 3: Αρχαιολογικές δαπάνες σωστικών εργασιών. Το υποέργο αφορά τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στην περίπτωση που καθιστούν αναγκαίες, κατα την κατασκευή των έργων.

Υποέργο 4: Ο.Κ.Ω.: Το υποέργο αφορά: α) Τη μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του φυσικού αντικειμένου της παρούσας πράξης (Υποέργο 1) π.χ. μετατόπιση ιστών ΔΕΗ, δικτύων τηλεπικοινωνιών, δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης κ.α. Οι σχετικές δαπάνες μετατόπισης θα πληρωθούν απευθείας στον αρμόδιο πάροχο. β) Τη σύνδεση δικτύων Ο.Κ.Ω. με το έργο, ήτοι την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων του έργου από τη ΔΕΗ και τη σύνδεση με το τηλεφωνικό δίκτυο. Οι δαπάνες ηλεκτροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης (κόστος επέκτασης δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεφωνικής σύνδεσης) θα πληρωθούν απευθείας στην ΔΕΗ και τον ΟΤΕ αντίστοιχα.

Insider.grΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ