ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Κως: Η μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Υδροβιότοπο στο Ψαλίδι

Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, πέρασε τον Σεπτέμβριο, το θέμα της αντικατάστασης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Βιότοπο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 300.000,00 Euro (με ΦΠΑ), ενώ το έργο θα πραγματοποιηθεί με εργολαβία.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εγκατάσταση νέου οδοφωτισμού ή αλλαγή του υπάρχοντος, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED, στην Οδό Οδυσσέα Ελύτη (ο δρόμος που οδηγεί στον υδροβιότοπο), συνολικού μήκους 1060μ. και πλάτους 10μ. (μαζί με τον υπάρχοντα ποδηλατόδρομο), συμπεριλαμβανόμενου τον περιβάλλοντα χώρο στο τέρμα του δρόμου και το δρόμο που οδηγεί στο κέντρο επισκεπτών του υδροβιότοπου στην περιοχή Ψαλιδίου.

Η υφιστάμενη κατάσταση καθιστά την παρέμβαση απαραίτητη καθώς η υποδομή είναι είτε γερασμένη, είτε ανύπαρκτη, ενώ η κατάσταση φωτισμού ανεπαρκής. Σε όσα τμήματα από τα παραπάνω υπάρχει φωτισμός, αφορά κυρίως φωτιστικά παλιάς τεχνολογίας τοποθετημένα επί χαλύβδινων στύλων που έχουν σκουριάσει, ασύμμετρα τοποθετημένα με αποτέλεσμα την φωτιστική ανομοιομορφία, ενώ η παρωχημένη εικόνα των φωτιστικών σωμάτων δημιουργεί έντονα την αίσθηση της εγκατάλειψης του χώρου, κάτι που κάνει απαραίτητο να τοποθετηθούν νέοι ιστοί με καινούργιας τεχνολογίας φωτιστικά LED, αφού αφορά τμήμα δρόμου που ενώνει αστικό ιστό με δημόσιες υποδομές.

Οι εργασίες περιληπτικά θα περιλαμβάνουν:

 • την εκσκαφή χανδάκων σε εδάφη γαιώδη για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων . Το βάθος του σκάμματος 70cm και το πλάτος 40cm.
 • την προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα HDPE για την προστασία των καλωδίων, εντός του χάνδακος.
 • Εργασία αφαίρεσης εξήντα (60) εγκατεστημένων χαλύβδινων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά και μεταφορά τους σε χώρο του Δήμου.
 • Την κατασκευή βάσεων των ιστών από σκυρόδεμα C20/25.
 • την προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου ισχύος αλλά και χαλκού γείωσης.
 •  τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο λατομείου.
 • την πλήρωση των χανδάκων με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.
 • την αποκατάσταση των πεζοδρομίων και παράδοση αυτών στην κατάσταση πριν τις εργασίες εκσκαφής όπου χρειάζεται.
 • επίσης στην κατασκευή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων καθώς και
 • των ερμαρίων με τους ηλεκτρικούς πίνακες τροφοδοσίας της εγκατάστασης και η υποδομή για την διασύνδεση με την εταιρεία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων πιστοποιητικών εγκατάστασης που απαιτεί η νομοθεσία).
 • Αποξήλωση υφιστάμενου πίλλαρ και του πίνακα διανομής λόγω παλαιότητας.
 • όλες οι απαραίτητες δοκιμές των εγκαταστάσεων και τέλος
 • απολογιστικές εργασίες προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της αρχαιολογικής επίβλεψης κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφών του έργου.

kosnews24.gr

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ