OIKONOMIA

«Πρώτο Ένσημο», το νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας νέων 18 – 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή

Νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για νέους 18 – 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» αναμένεται να ξεκινήσει την 1.1.2022 ενώ το ύψος της κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ανα νέα θέση εργασίας. Συγκεκριμένα, ο νεοπροσληφθείς πέραν του μηνιαίου μισθού θα λαμβάνει για έξι μήνες άλλα 600 ευρώ από το κράτος ενώ τα υπόλοιπα 600 ευρώ θα πηγαίνουν στον εργοδότη ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία πεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το υπουργείο Εργασίας ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000.

Παράλληλα, προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής που λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα από τον ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Τέλος, με άλλες διατάξεις προβλέπεται η επέκταση της ρύθμισης για τις 72 δόσεις και μέτρα στήριξης εργαζόμενων και επιχειρήσεων των περιοχών της Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

«- Θεσπίζεται αποκλειστικά για το 2022 πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για νέους 18 – 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία με την ονομασία «Πρώτο Ένσημο» υπο τους ειδικούς προβλεπόμενους όρους, για τους πρώτους 6 μήνες από την πρόσληψή τους. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 1.200 ευρώ για κάθε θέση εργασίας και καταβάλλεται ως εξής: τα μισά θα λαμβάνει ο εργαζόμενος, επιπλέον του μισθού του, ως κίνητρο εύρεσης εργασίας και τα υπόλοιπα ο εργοδότης, ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Για εργασία μερικής απασχόλησης η ανωτέρω επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ. Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης»

– Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που θεσπίστηκε από το Υπουργείο ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000, στις 150.000»

Επίσης,

«- για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 προβλέπεται ο διπλασιασμός της χορηγούμενης μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο του προγράμματος για το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»

– παρέχεται η δυνατότητα σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 εως 31.7.2021 ένταξης στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής εως 72 μηνιαίων δόσεων οφειλών ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριος 2020 – Ιούνιος 2021, απαιτητών από 1.3.2020 εως 31.7.2021 που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης.

– Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες επλήγησαν από το σεισμό της 27ης.9.2021. Ειδικότερα, δύνανται οι επιχειρήσεις αυτές να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζόμενων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 26η.9.2021 για χρονικό διάστημα 3 μηνών κατ ανώτατο όριο. Χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 534 ευρώ ανα μήνα στους εργαζόμενους που τελούν υπο αναστολή εργασίας κατά τα ανωτέρω η οποία αντιστοιχεί σε 30 ημέρες , κατ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής καθώς και του δώρου Χριστουγέννων. Το ίδιο ποσό αποζημίωσης ανα μήνα και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των 3 μηνών χορηγείται υπο τις τιθέμενες προϋποθέσεις και σε εργαζόμενων των πληγεισών περιοχών των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγελία εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Επι του ποσού αυτού παρέχεται επίσης πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Θεσπίζονται για την ανωτέρω αποζημίωση φορολογικά προνόμια έναντι Δημοσίου κ.α.

Τέλος με την ίδια τροπολογία προβλέπεται πως

– Οι πάροχοι γενικού ενημερωτικού περιεχομένου υποχρεούνται να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα στις 13:00 αντί 15:00

– Προβλέπεται ρητά η υποχρέωση για τους παρόχους γενικού ενημερωτικού περιεχομένου να διαθέτουν ως κατ αίτηση περιεχόμενο (video on demand) μέσω του επίσημου ιστοτόπου τους χωρίς χρέωση για τον χρήστη, τα ως άνω δελτία ειδήσεων, για περίοδο τουλάχιστον μιας εβδομάδας από την ημερομηνία μετάδοσής τους»

protothema
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ