ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Τρίτη συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου στη Ρόδο – Επί τάπητος το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα

 

Συνεδριάζει  αύριο  Τρίτη  25 Φεβρουαρίου και ώρα 11:30 στη Ρόδο το Περιφερειακό  Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου.

Θα γίνει συζήτηση για την Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Κυκλοφοριακές λύσεις στην θέση Χαράκι της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου.

Όπως έχει δηλώσει ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος επιδιώκεται να κατασκευαστεί δρόμος στο σημείο που ήταν η γέφυρα στο Χαράκι από κάτω. Αυτό όμως μπορεί όπως υπογράμμισε να γίνει μόνο σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση για το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα με εισηγητή τον περιφερειάρχη κ. Γ .Χατζημάρκο.

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση επί των πρόσφατων εξελίξεων στο µεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτηµα. Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης

 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Κυκλοφοριακές λύσεις στην θέση Χαράκι της Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου» Εισηγητής: Νίκος Λυµπερόπουλος, Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 3ο: Ψήφιση Κανονισµού Λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

 ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης αξιοποίησης του Σφαγείου της Περιφέρειας στη Ρόδο. Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 5ο: 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020. Ε

Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 6ο 2 η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 7ο Ορισµός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε τον αναπληρωτή του, στον «Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών ∆ωδεκανήσου»

Εισηγητής: Νίκος Παπασταµατίου, Εκτελεστικός Γραµµατέας Περιφέρειας

 ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Καλυµνίων για το έργο «Έργα συντηρήσεων-επισκευών σχολικών κτηρίων νήσου Καλύµνου για το έτος 2020»

Εισηγητής : Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος Καλύµνου

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Αντιπάρου για το έργο “Κατασκευή ∆ικτύου Ύδρευσης Οικισµού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α’ Φάση)”. Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε κωδικό ΝΑΙΓ97 και τίτλο “∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας” και ακύρωσης της υπ’ αριθµ. 6/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου

Εισηγητής: Κώστας Μπιζάς, Έπαρχος Πάρου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Επαρχιακή Οδό «Ερµούπολη (όριο σχεδίου πόλης) – Άνω Μεριά». Εισηγήτρια : Αδαµαντία Συµεοπούλου, Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών

 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Κύθνου για το έργο “Παρεµβάσεις για αναβάθµιση, βελτιστοποίηση και αντικατάσταση τµηµάτων των δικτύων ύδρευσης των οικισµών Χώρα, ∆ρυοπίδα και Μέριχα”. Υποβολή Πρότασης Χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε κωδικό ΝΑΙΓ97 και τίτλο “∆ράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιµου ύδατος στα µικρά νησιά της Περιφέρειας”. Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος Κέας-Κύθνου 3

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων -Έγκριση Τροποποίησης Προγραµµατικών Συµβάσεων Υδατοδροµίων Αµοργού, Νάξου, Θήρας και Μυκόνου, ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος τους κατά τριάντα (30) µήνες –

1η Τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήµου Μήλου για την εκπόνηση µελέτης ∆ηµοτικού Σφαγείου µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια, ως προς το άρθρο 3 Ισχύς ∆ιάρκεια Χρονοδιάγραµµα (παράταση 18 µήνες) Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου/ Α.Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω ∆ιαβαθµιδικών Συµβάσεων -Έγκριση 2ης Τροποποίησης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Μυκόνου για το έργο “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού ν. Mυκόνου” ως προς το άρθρο 3: ΙΧΥΣ-∆ΙΑΡΚΕΙΑΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδεκανήσου/ Α.Λούβαρης Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 14ο Επικύρωση πρακτικών 11ης/26-11-2019, 12ης /26-11-2019 και 1ης /27-1-2020 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ