ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Tην Τρίτη συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του δήμου Ρόδου

 

Tην Τρίτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 12;00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . Στην ημερήσια διάταξη περιελήφθησαν τα ακόλουθα θέματα:

1) Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (Έγγραφο ΑΠ 16/14-2-2020 Δνσης Τεχν. Έργων)

2) Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου.

3) Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση της  επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής»

4) Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων  της εγκατάστασης «κατοικιών»  στο τμήμα Α της Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου  Ρόδου και επί χαρακτηρισμένης ασφαλτοστρωμένης κυρίας και μοναδικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) Αφάντου –Κολύμπια.

5) Έγκριση μελέτης “Εισόδου – Εξόδου” οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου» της επιχείρησης « Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ – Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε.

6) Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.114,105 γαιών Κοσκινού και ΚΜ 9 Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της  Κ.Μ.114 επί  κτηματολογικού δρόμου για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.¨

7) Έγκριση μελέτης Έγκριση μελέτης “Εισόδου – Εξόδου” οχημάτων από την  ΚΜ 14 Γαιών Ασγούρου  για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων «μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (αναψυκτήριο) & Λιανικής πώλησης (πρατήριο άρτου και άλλων ειδών αρτοποιίας» και του «Συνεργείου αυτοκινήτων»

8) Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφο ΑΠ 16/8846/19-2-2020 Τμ. Συγκοινωνιών- Κυκλοφορίας)

9) Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα «Γνωμοδότηση για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 στο Ο.Τ. 87 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού Δήμου Ρόδου»

10) Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/20190 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: «Επικαιροποίηση της απόφασης 39/2015 Κοινοτικού Συμβουλίου Αρχαγγέλου σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό έκτασης όμορων τμημάτων ακινήτου συνιδιοκτησίας Πλατή Μαρίας και Πλατή Βασιλείας που αφορά τις Κ.Μ. 864 και 865 Οικοδομών Αρχαγγέλου».

11) Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδρικτων. (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).

12)  Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας με θέμα: «Γνωμοδότηση για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην Κοινότητα Κρητηνίας»

13) Σύμφωνη γνώμη για έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου  επί των Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως Ιαλυσού και επι της επαρχιακής οδού με αρ.2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταβιά).

14) Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019,

15) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ επί της οδού Πλατ. Εβραίων Μαρτύρων Μαρτύρων 10-12 ( Έγγραφα ΑΠ 3065/2017 και 3988/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

16) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ Θεονίκης επί της πλατ. Ιπποκράτους 7-9. (Έγγραφο ΑΠ 2860/18-7-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

17) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΜΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  επί της οδού Αυστραλίας 60 (Έγγραφο ΑΠ 364/29-1-2020 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

18) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΚΑΝΔΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  επί της οδού Θεοδωράκη 13 (Έγγραφο ΑΠ 365/29-1-2020 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

19) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ επί της οδού Λεωφόρου Ηρακλειδών 80 στην Δ.Ε. Ιαλυσού ( Έγγραφο ΑΠ 11/64948/27-11-2019 Δ.Ε. Ιαλυσού).

 

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ