ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Υπεγράφη το έργο “Αντικατάσταση επέκταση δικτύων ύδρευσης πόλεως Ρόδου”

 

Υπογράψαμε τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 1.836.440,00€ (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Ένα μεγάλο τμήμα των κεντρικών αγωγών ύδρευσης της πόλης αντικαθίσταται, καθιστώντας αξιόπιστη τη διασύνδεση των δεξαμενών μας και την ομαλή υδροδότηση των καταναλωτών!

Για το ΔΣ της ΔΕΥΑΡ

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Μανέττας

Δημοτικός Σύμβουλος Ρόδου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΕΦΗΜΕΡΙΔΑ