OIKONOMIA

Γέφυρα ΙΙ: «Κούρεμα» υπό όρους στα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια

Η τράπεζα θα αποφασίζει – της δίνεται πλέον η δυνατότητα – για το «κούρεμα» του μη εξυπηρετούμενου επιχειρηματικού δανείου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. Παράλληλα προβλέπονται νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν «κόκκινα» δάνεια και θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ, που επιδοτεί τις δόσεις των δανείων.

Οι νέες διατάξεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία προβλέπουν μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης τουλάχιστον 10% ενώ αναγνωρίζεται δικαίωμα στην τράπεζα να συμφωνήσει με τον οφειλέτη μέτρα, για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης, όπως το “κούρεμα” του κόκκινου δανείου. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάγονται στο Πρόγραμμα ορίζεται ρητά ότι δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης (ως προς το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια του δανείου).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 41.437 επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες  υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ και η πρώτη δόση του προγράμματος θα καταβληθεί έως το τέλος Ιουνίου, και θα περιλαμβάνει τόσο τον μήνα Ιούνιο όσο και τον μήνα Μάιο.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην τροπολογία:

 • Προβλέπεται μείωση του επιτοκίου της ρύθμισης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εντάσσονται στο   Πρόγραμμα Γέφυρα 2  κατά το διάστημα της επιδότησης και της περιόδου παρακολούθησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του προβλεπόμενου στην οικεία δανειακή σύμβαση. Επιπλέον ο  χρηματοδοτικός φορέας  σε συμφωνία με τον οφειλέτη μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή και διαγραφή κεφαλαίου, επιμήκυνση περιόδου αποπληρωμής, ή κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο. Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δυσμενέστερους όρους για  τον οφειλέτη λόγω της  συνεισφοράς του Δημοσίου. Ειδικότερα εφόσον η επιλέξιμη οφειλή είναι μη εξυπηρετούμενη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες ή η σχετική σύμβαση έχει καταγγελθεί μετά από την 31η Δεκεμβρίου 2018, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής  της συνεισφοράς του Δημοσίου, λαμβάνει χώρα αναδιάρθρωση της επιλέξιμης οφειλής, έπειτα από συμφωνία του οφειλέτη με τον χρηματοδοτικό φορέα,  ο χρηματοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αμελλητί προκειμένου να συμφωνήσουν μία αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη για τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρμοστέες. Στην περίπτωση αυτή, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συνεισφορά του Δημοσίου,  όπως και για το χρονικό διάστημα παρακολούθησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72, ο χρηματοδοτικός φορέας πρέπει να εξασφαλίσει για την αναδιάρθρωση τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίου κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συμβατικώς προβλεπόμενου ως ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση. Επιπλέον, ο χρηματοδοτικός φορέας δικαιούται να προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης, όπως ενδεικτικά:

α) μείωση επιτοκίου ρύθμισης  ή/και

β) διαγραφή ποσοστού των τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/ και

γ)  διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου, ή/και

δ) επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, ή/και

ε) κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο.

Η ρύθμιση αναδιάρθρωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει δυσμενέστερους όρους για τον οφειλέτη λόγω της συνεισφοράς του Δημοσίου. Προκειμένου να λάβει χώρα η αναδιάρθρωση, ο οφειλέτης οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηματοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Εφόσον ο χρηματοδοτικός φορέας προτείνει συμφωνία αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης οφείλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την από μέρους του αποδοχή της βιωσιμότητάς της. Μετά την ενημέρωση της συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της αναδιάρθρωσης, ο χρηματοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το ποσό της μηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιμότητας μαζί με τη δήλωση περί επίτευξης συμφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

 • Ορίζεται ρητά, ειδικώς για τα εξυπηρετούμενα δάνεια που υπάγονται στο Πρόγραμμα Γέφυρα, ότι δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση των ουσιωδών όρων της σύμβασης (ως προς το κεφάλαιο, την τιμολόγηση και τη διάρκεια του δανείου) κατά τρόπο δυσμενέστερο για τον οφειλέτη, για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση και η περίοδος παρακολούθησης.
 • Προβλέπεται η χορήγηση χρονικού διαστήματος 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης, για την τακτοποίηση τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών από πλευράς του οφειλέτη, ώστε να μην εκπέσει της ρύθμισης.
 • Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αίτηση έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.
 • Στην περίπτωση θανάτου του αιτούντος,εκτός εάν υπάρχει σύζυγος ή συμβίος που έχει συνυπογράψει τη σχετική αίτηση
 • Στην περίπτωση κατά οποία, κατόπιν 3 διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί συνεισφορά Του Δημοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασμό.
 • Στηνπερίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης συνεισφοράς του Δημοσίου.
 • Εάν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως που βαρύνει ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής ενημερώνει την πλατφορμααργότερο μέσα τριάντα  εργάσιμες ημέρες, από ημερομηνία κατά οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε καταβολή του μέρους οφειλής  που βαρύνει ίδιο.
 • Προβλέπεται η χορήγηση χρονικού διαστήματος 30 ημερών μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης, για την τακτοποίηση τυχόν μη καταβεβλημένων ποσών από πλευράς του οφειλέτη, ώστε να μην εκπέσει της ρύθμισης.
 • Επεκτείνεται η προθεσμία επίτευξης ρύθμισης δανείων μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων και οφειλετών του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» έως τις 31.07.2021, από τις 31.03.2021 που ισχύει σήμερα.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ