ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

O Δήμος Ρόδου για την παραχώρηση παραλιών

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι, δημοσιεύθηκε η με αριθμό ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’) με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και στο άρθρο 17 αυτής με τίτλο : “Ειδικές διατάξεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2020, λόγω πανδημίας” ορίζεται μεταξύ άλλων : “ …. δ. Κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά για το έτος 2020, όσοι είχαν συνάψει μισθωτήρια απευθείας παραχώρησης έκτασης αιγιαλού και παραλίας για τα έτη 2018-2019, δύνανται να συνάψουν νέες μισθώσεις για τις ίδιες θέσεις.

Αρμόδιος Υπεύθυνος για τα θέματα παραλιών στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε σχετική πληροφορία είναι ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Στάμος, τηλ: 22413 61254 και email: astamos@rhodes.gr . Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από τον κ. Μιχαήλ Λιαμή, τηλ: 22413 63235 Τμήμα Προσόδων Δήμου Ρόδου, Πλατεία Κουντουριώτη 1 (Έλλη).

Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων της ήδη εκδοθείσας ΚΥΑ.

Ο Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αθανάσιος Στάμος

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ