OIKONOMIA

Προστασία πρώτης κατοικίας για ευάλωτους μέχρι 31 Μαΐου – Μετά απελευθερώνονται πλειστηριασμοί και αναγκαστικά μέτρα

Τέλος εποχής την 1η Ιουνίου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στην προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικά σε οποιαδήποτε μορφή προστασίας, όπως τουλάχιστον την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι πλειστηριασμοί… “επιστρέφουν”.

Μπορεί να δόθηκε μία ακόμη παράταση στην απαγόρευση πλειστηριασμών και την προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι την 31η Μαΐου, αλλά αυτή είναι και η τελευταία που δίνεται, εκτός και αν η πανδημία δείξει για μία ακόμη φορά τα «δόντια» της, μέσα σε αυτό το δίμηνο, οπότε και θα επανεξεταστεί τότε η κατάσταση.

Οι δανειστές πιέζουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα να πάψει να υφίσταται το στρεβλό, κατ’  αυτούς, καθεστώς προστασίας, το οποίο όπως οι ίδιοι τουλάχιστον λένε δημιουργεί ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν δίνει λύση στο πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, αλλά το διαιωνίζει.

 

Σημείωναν επίσης ότι τα ευάλωτα νοικοκυριά, πλέον με την εφαρμογή του νέου Πτωχευτικού Κώδικα από την 1η Ιουνίου θα έχουν όλα εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται, προκειμένου είτε να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είτε να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, από την 1η Απριλίου, ξεκινά και η διενέργεια των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης με μοναδική εξαίρεση εκείνους που πλήττονται από την πανδημία.

Και βέβαια όπως έχουμε σημειώσει ξεκινούν εκ νέου οι πλειστηριασμοί για επαγγελματικά και βιομηχανικά ακίνητα που δεν σχετίζονται με την 1η κατοικία και πληττόμενους εργαζομένους ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Το νέο πλαίσιο, όπως περιγράφεται στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται στην Βουλή, μέχρι τις 31 Μαΐου θα υπάρξει προστασία, για τους πληττόμενους πολίτες, τόσο από πλειστηριασμούς, όσο και από την εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων.

Εν συνεχεία από την 1η Ιουνίου, με την έναρξη εφαρμογής του Πτωχευτικού Κώδικα για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχής δεύτερης ευκαιρίας για τα φυσικά πρόσωπα, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης θα ισχύουν χωρίς περαιτέρω νομοθετικές εξαιρέσεις.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι από την 1η Ιουνίου όποιος έχει κόκκινο δάνειο, ή θα πρέπει να προχωρήσει στην ρύθμιση του δανείου ή θα κάνει χρήση της δεύτερης ευκαιρίας.

Αυτοί προστατεύονται από αναγκαστικά μέτρα και πλειστηριασμούς

Στο νέο σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 αναφέρεται ρητά ότι αναστέλλονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για τους οικονομικά πληγέντες από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID- 19.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από τον Covid-19, αναστέλλεται έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων.

Ας δούμε όμως ποιοι θεωρούνται ως πληγέντες και εξαιρούνται των αναγκαστικών μέτρων:

  • εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  1. για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του δέκα τοις εκατό (10%),
  2. για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%),
  3. για ποσά μεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%).
  • ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
  • άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις.
  • φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις.
  • εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης.
  • φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον Μηχανισμό «Συνεργασία», σύμφωνα με σχετικές κανονιστικές πράξεις, και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. newsit.gr

#pgnewsΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ