Σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΚΥΑ της 10ης Μαΐου η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπούπου φτάνει έως και τα 534 ευρώ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου στους μισθωτούς επιχειρήσεων που:

  • επαναλειτούργησαν τον Μάιο ή
  • θεωρούνταν εξαρχής πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.

Μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις:

  • Οι επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές όλο τον Μάιο με κρατική εντολή,
  • Οι επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τον Μάιο
  • Οι επιχειρήσεις που ήταν εξαρχής πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.

Υπενθυμίζεται πως οι εργοδότες βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι:

  • παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 (οι κλειστές όλο τον Μάιο) ή
  • την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά (οι επαναλειτουργούντες) ή
  • τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά (οι πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ).

Από τους εργαζόμενους, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων – Επίδομα 800 ευρώ

Έως και αύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακή αίτηση για την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Πρόκειται για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ όπως «Εργαζόμενοι, καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις- εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ».

Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή έως 11 Ιουνίου, είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων από δικαιούχους όλων των ειδικών κατηγοριών που προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις – ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί, φορτοεκφορτωτές, καλλιτέχνες, αθλητές, μισθωτοί του τουρισμού με επίδομα ανεργίας που έληξε τον Δεκέμβριο του 2019 κ.α.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ για την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορονοϊού.